Datová zpráva
brnoregion 2023

V datové zprávě inovačního ekosystému Jihomoravského kraje najdete filtrovatelná, exportovatelná a ozdrojovaná data týkající se vědy, výzkumu, inovací a podnikání. Datovou zprávu každoročně vydává JIC. Data jsou zde pro všechny, zdarma, nikdo ať nepřijde zkrátka.

Výzkum a vývoj

Zjistěte, jak je na tom region se znalostní intenzitou, jak do dynamiky výzkumu a vývoje promlouvá soukromý sektor nebo se podívejte, jak si vedou vědci z Jihomoravského kraje v publikační činnosti. 

JMK je lídrem ve znalostní intenzitě v ČR

3,2 %

podíl výdajů na VaV na HDP regionu

V rámci ČR vynakládá Jihomoravský kraj na VaV největší podíl regionálního HDP (3,2 %). Celkem se v roce 2021* na VaV v regionu vynaložilo 21,4 mld. Kč, z toho 93 % připadalo na okres Brno-město.

Regionem s nejvyšší znalostní intenzitou v ČR je Jihomoravský kraj kontinuálně od roku 2010. Dlouhodobě je JMK v popředí i v mezinárodním srovnání s vyspělými evropskými regiony. Podíl výdajů na VaV na HDP regionu byl v roce 2021 nad průměrem zemí Eurozóny (2,29 %).

Vizualizace ukazuje podíl výdajů na VaV na HDP regionu (v %) a dále podíl pracovníků VaV na celkovém počtu zaměstnanců v regionu (v %).

*
Období vždy zohledňuje nejnovější dostupná data.

[{"Path":"data 2023/Výzkum a vývoj/Aczmap_znalostniintenzita_Podil-vydaju-na-VaV-k-HDP-regionu.csv","Data":[["Code","Name","Value"],["CZ-JM","Jihomoravský kraj",3.18],["CZ-PR","Hlavní město Praha",2.83],["CZ-ST","Středočeský kraj",2.28],["CZ","Česká republika",2.0],["CZ-PL","Plzeňský kraj",1.88],["CZ-LI","Liberecký kraj",1.86],["CZ-OL","Olomoucký kraj",1.8],["CZ-PA","Pardubický kraj",1.51],["CZ-ZL","Zlínský kraj",1.36],["CZ-JC","Jihočeský kraj",1.26],["CZ-MO","Moravskoslezský kraj",1.16],["CZ-KR","Královéhradecký kraj",0.96],["CZ-VY","Kraj Vysočina",0.63],["CZ-US","Ústecký kraj",0.43],["CZ-KA","Karlovarský kraj",0.22]],"Name":"Podíl výdajů na VaV k HDP regionu","Groups":[]},{"Path":"data 2023/Výzkum a vývoj/czmap_znalostniintenzita_Podil-pracovniku-VaV.csv","Data":[["Code","Name","Value"],["CZ-PR","Hlavní město Praha",6.0],["CZ-JM","Jihomoravský kraj",4.4],["CZ","Česká republika",2.3],["CZ-PL","Plzeňský kraj",2.0],["CZ-OL","Olomoucký kraj",2.0],["CZ-LI","Liberecký kraj",1.8],["CZ-ZL","Zlínský kraj",1.7],["CZ-PA","Pardubický kraj",1.5],["CZ-ST","Středočeský kraj",1.4],["CZ-MO","Moravskoslezský kraj",1.4],["CZ-JC","Jihočeský kraj",1.3],["CZ-KR","Královéhradecký kraj",1.3],["CZ-VY","Kraj Vysočina",0.8],["CZ-US","Ústecký kraj",0.6],["CZ-KA","Karlovarský kraj",0.3]],"Name":"Podíl pracovníků VaV","Groups":[]}]

V JMK dlouhodobě roste podíl pracovníků ve výzkumu a vývoji

Dominanci regionu ve znalostní intenzitě doplňuje také podíl pracovníků VaV vůči celkovému počtu zaměstnaných v regionu, který je v JMK (4,4 %) druhý nejvyšší po Praze (6 %). Tento podíl v JMK od roku 2008 kontinuálně roste. A i v posledním meziročním srovnání došlo jeho navýšení (z 4,1 % % na 4,4 %), i přestože na úrovni celé ČR tento ukazatel stagnoval (2,3 %).

K těmto výsledkům přispívá nejen umístění univerzit a veřejných výzkumných institucí, ale především vysoký podíl VaV v podnikovém sektoru.

Vizualizace ukazuje vývoj podílu pracovníků VaV na celkovém počtu zaměstnanců v regionu (v %) a také vývoj výdajů na VaV na HDP regionu (v %).



Dynamiku výzkumných aktivit v JMK ovlivňuje zejména nárůst počtu výzkumníků ve firmách

10 %

meziroční růst počtu pracovníků VaV (FTE) ve firmách v letech 2020–2021

JMK pokračoval v mimořádném růstu počtu pracovníků VaV ve firmách. FTE, neboli ukazatel osob přepočtených na plný roční úvazek, meziročně vzrostl o 10 %. V absolutním vyjádření přibylo téměř 900 pracovníků (na 9 852 celkově), což představuje třetinu ze všech nově vzniklých FTE v podnikovém VaV v celé ČR. 

Více než 60 % pracovníků ve VaV zaměstnávají velké podniky (250+ zaměstnanců) pod zahraniční kontrolou, což potvrzuje jejich význam pro rozvoj místního inovačního ekosystému. Na tyto firmy zároveň připadají 2/3 podnikových výdajů na VaV v regionu. 

Ve VaV ve zpracovatelském průmyslu pracoval v JMK dokonce v absolutním vyjádření mírně větší počet osob než v Praze. Totéž platí pro počet osob v nejmenších podnicích do 50 zaměstnanců. Na JMK v tomto segmentu a velikosti podniků připadá téměř čtvrtinový podíl pracovníků v rámci celé ČR. Vyšší granularitu znalostně intenzivních firem lze vnímat velmi pozitivně z hlediska odolnosti ekonomiky a z hlediska dlouhodobého ukotvení VaV aktivit v regionu. 

Zatímco celkové tempo růstu výdajů na VaV bylo v roce 2021 v JMK zejména kvůli stagnaci veřejných domácích zdrojů pod průměrem ČR (4,8 %), podnikový sektor pokračoval ve vysokých výdajích na VaV. Navýšil je na částku 11,7 mld. Kč, tedy o 1,1 mld. Kč oproti roku 2020, což znamená tempo růstu 10,8 %. Od roku 2005 došlo v JMK k největšímu nárůstu podnikových výdajů na VaV ze všech krajů (+535 %). Pro srovnání, tyto výdaje významně převyšovaly veškeré vlastní příjmy Jihomoravského kraje (daňové, nedaňové a kapitálové). 

Vizualizace ukazuje meziroční procentuální změnu počtu pracovníků VaV ve firmách (FTE), druhý dataset pak procentuální změnu podnikových výdajů na VaV v letech 2020–2021. 

[{"Path":"data 2023/Výzkum a vývoj/1barchart_rustVaV_Mezirocni-rust-pracovniku-VaV.csv","Data":[{"rok":"2021","Kraj Vysočina":"-6","Královéhradecký kraj":"-2","Karlovarský kraj":"-1","Středočeský kraj":"1","Pardubický kraj":"2","Olomoucký kraj":"4","Moravskoslezský kraj":"4","Jihočeský kraj":"5","Česká republika":"6","Plzeňský kraj":"7","Zlínský kraj":"7","Ústecký kraj":"8","Hlavní město Praha":"8","Jihomoravský kraj":"10","Liberecký kraj":"16"}],"Name":"Meziroční růst pracovníků VaV","Groups":[]},{"Path":"data 2023/Výzkum a vývoj/1barchart_rustVaV_Mezirocni-rust-vydaju-VaV.csv","Data":[{"rok":"2021","Karlovarský kraj":"-12.4","Liberecký kraj":"-4.4","Královéhradecký kraj":"2.1","Kraj Vysočina":"3","Moravskoslezský kraj":"4","Ústecký kraj":"7","Jihočeský kraj":"8","Zlínský kraj":"8.1","Hlavní město Praha":"9","Středočeský kraj":"9.4","Česká republika":"10.2","Jihomoravský kraj":"10.8","Pardubický kraj":"14.6","Plzeňský kraj":"26.6","Olomoucký kraj":"37.4"}],"Name":"Meziroční růst Výdajů VaV","Groups":[]}]

Podíl firem s VaV na 1000 firem s 10 a více zaměstnanci

72

firem s VaV na 1 000 firem nad 10 zaměstnanců

V JMK je taktéž dlouhodobě největší koncentrace firem s VaV vůči celkovém počtu aktivních firem. V roce 2021 to bylo 72 subjektů se zjištěnou VaV aktivitou na 1 000 firem s více než 10 zaměstnanci. Nejvíce přibylo podniků do 50 zaměstnanců. Ty také nejvýrazněji navyšovaly výdaje na VaV – meziročně o 37 %, u středně velkých firem to bylo o 30 %, naopak u velkých korporací o necelá 2 %. Na nárůstu se podílely více domácí než zahraniční firmy, i když z hlediska celkové sumy vynakládají zahraniční firmy v JMK přibližně 2× více prostředků na VaV než domácí podniky.

Z oborového hlediska došlo v roce 2021 k největšímu navýšení výdajů na VaV u informačních a komunikačních činností (o více než 1 mld. Kč na 5,5 mld. Kč). V rámci zpracovatelského průmyslu nejvíce přispěl k nárůstu tradičně silný elektronický a elektrotechnický průmysl zahrnující elektronovou mikroskopii (o 120 mil. na celkových 1,92 mld. Kč).

Vizualizace ukazuje vývoj počtu firem s vlastním VaV v promile, tedy na 1 000 firem s více než 10 zaměstnanci.
 

[{"Path":"data 2023/Výzkum a vývoj/1linechart_knowledgeIntensity_enterprises-2008-2021.csv","Data":[{"year":"2008","Česká republika":"29","Hlavní město Praha":"34","Středočeský kraj":"26","Jihočeský kraj":"19","Plzeňský kraj":"21","Karlovarský kraj":"9","Ústecký kraj":"17","Liberecký kraj":"28","Královéhradecký kraj":"31","Pardubický kraj":"34","Kraj Vysočina":"28","Jihomoravský kraj":"37","Olomoucký kraj":"24","Zlínský kraj":"33","Moravskoslezský kraj":"28"},{"year":"2009","Česká republika":"31","Hlavní město Praha":"36","Středočeský kraj":"31","Jihočeský kraj":"19","Plzeňský kraj":"24","Karlovarský kraj":"11","Ústecký kraj":"16","Liberecký kraj":"32","Královéhradecký kraj":"33","Pardubický kraj":"37","Kraj Vysočina":"29","Jihomoravský kraj":"42","Olomoucký kraj":"27","Zlínský kraj":"35","Moravskoslezský kraj":"30"},{"year":"2010","Česká republika":"35","Hlavní město Praha":"37","Středočeský kraj":"34","Jihočeský kraj":"23","Plzeňský kraj":"27","Karlovarský kraj":"12","Ústecký kraj":"20","Liberecký kraj":"35","Královéhradecký kraj":"41","Pardubický kraj":"44","Kraj Vysočina":"33","Jihomoravský kraj":"49","Olomoucký kraj":"31","Zlínský kraj":"43","Moravskoslezský kraj":"35"},{"year":"2011","Česká republika":"38","Hlavní město Praha":"36","Středočeský kraj":"38","Jihočeský kraj":"24","Plzeňský kraj":"33","Karlovarský kraj":"14","Ústecký kraj":"23","Liberecký kraj":"36","Královéhradecký kraj":"43","Pardubický kraj":"48","Kraj Vysočina":"32","Jihomoravský kraj":"52","Olomoucký kraj":"34","Zlínský kraj":"49","Moravskoslezský kraj":"40"},{"year":"2012","Česká republika":"41","Hlavní město Praha":"37","Středočeský kraj":"43","Jihočeský kraj":"27","Plzeňský kraj":"35","Karlovarský kraj":"16","Ústecký kraj":"27","Liberecký kraj":"38","Královéhradecký kraj":"47","Pardubický kraj":"52","Kraj Vysočina":"34","Jihomoravský kraj":"58","Olomoucký kraj":"38","Zlínský kraj":"51","Moravskoslezský kraj":"44"},{"year":"2013","Česká republika":"41","Hlavní město Praha":"38","Středočeský kraj":"43","Jihočeský kraj":"27","Plzeňský kraj":"31","Karlovarský kraj":"15","Ústecký kraj":"26","Liberecký kraj":"44","Královéhradecký kraj":"47","Pardubický kraj":"50","Kraj Vysočina":"37","Jihomoravský kraj":"58","Olomoucký kraj":"41","Zlínský kraj":"55","Moravskoslezský kraj":"43"},{"year":"2014","Česká republika":"43","Hlavní město Praha":"36","Středočeský kraj":"44","Jihočeský kraj":"29","Plzeňský kraj":"33","Karlovarský kraj":"17","Ústecký kraj":"31","Liberecký kraj":"51","Královéhradecký kraj":"47","Pardubický kraj":"49","Kraj Vysočina":"41","Jihomoravský kraj":"60","Olomoucký kraj":"45","Zlínský kraj":"55","Moravskoslezský kraj":"45"},{"year":"2015","Česká republika":"43","Hlavní město Praha":"35","Středočeský kraj":"44","Jihočeský kraj":"29","Plzeňský kraj":"35","Karlovarský kraj":"15","Ústecký kraj":"29","Liberecký kraj":"54","Královéhradecký kraj":"49","Pardubický kraj":"52","Kraj Vysočina":"44","Jihomoravský kraj":"60","Olomoucký kraj":"41","Zlínský kraj":"54","Moravskoslezský kraj":"46"},{"year":"2016","Česká republika":"42","Hlavní město Praha":"34","Středočeský kraj":"44","Jihočeský kraj":"32","Plzeňský kraj":"37","Karlovarský kraj":"15","Ústecký kraj":"30","Liberecký kraj":"52","Královéhradecký kraj":"49","Pardubický kraj":"48","Kraj Vysočina":"42","Jihomoravský kraj":"56","Olomoucký kraj":"41","Zlínský kraj":"56","Moravskoslezský kraj":"43"},{"year":"2017","Česká republika":"46","Hlavní město Praha":"35","Středočeský kraj":"49","Jihočeský kraj":"36","Plzeňský kraj":"40","Karlovarský kraj":"19","Ústecký kraj":"32","Liberecký kraj":"57","Královéhradecký kraj":"53","Pardubický kraj":"52","Kraj Vysočina":"46","Jihomoravský kraj":"63","Olomoucký kraj":"44","Zlínský kraj":"69","Moravskoslezský kraj":"47"},{"year":"2018","Česká republika":"45","Hlavní město Praha":"33","Středočeský kraj":"49","Jihočeský kraj":"37","Plzeňský kraj":"41","Karlovarský kraj":"20","Ústecký kraj":"34","Liberecký kraj":"56","Královéhradecký kraj":"52","Pardubický kraj":"50","Kraj Vysočina":"46","Jihomoravský kraj":"63","Olomoucký kraj":"46","Zlínský kraj":"65","Moravskoslezský kraj":"46"},{"year":"2019","Česká republika":"47","Hlavní město Praha":"34","Středočeský kraj":"49","Jihočeský kraj":"38","Plzeňský kraj":"43","Karlovarský kraj":"19","Ústecký kraj":"35","Liberecký kraj":"58","Královéhradecký kraj":"51","Pardubický kraj":"54","Kraj Vysočina":"45","Jihomoravský kraj":"66","Olomoucký kraj":"49","Zlínský kraj":"65","Moravskoslezský kraj":"49"},{"year":"2020","Česká republika":"48","Hlavní město Praha":"36","Středočeský kraj":"51","Jihočeský kraj":"39","Plzeňský kraj":"40","Karlovarský kraj":"19","Ústecký kraj":"33","Liberecký kraj":"58","Královéhradecký kraj":"51","Pardubický kraj":"54","Kraj Vysočina":"46","Jihomoravský kraj":"69","Olomoucký kraj":"49","Zlínský kraj":"64","Moravskoslezský kraj":"51"},{"year":"2021","Česká republika":"49","Hlavní město Praha":"38","Středočeský kraj":"51","Jihočeský kraj":"38","Plzeňský kraj":"42","Karlovarský kraj":"20","Ústecký kraj":"33","Liberecký kraj":"60","Královéhradecký kraj":"50","Pardubický kraj":"56","Kraj Vysočina":"48","Jihomoravský kraj":"72","Olomoucký kraj":"49","Zlínský kraj":"66","Moravskoslezský kraj":"51"}],"Name":"Enterprises 2008-2021","Groups":[]}]

Růst regionálního HDP nejvyšší v ČR

123 %

nárůst HDP v JMK na obyvatele v běžných cenách mezi lety 2003 a 2021

Podpora VaV není samoúčelným cílem, ale prostředkem, který se promítá do celkového růstu ekonomiky regionu. Ze všech krajů ČR zaznamenal JMK v letech 2003–2021 nejvyšší růst regionálního HDP na obyvatele (+123 %), pro srovnání, růst v rámci celé ČR byl o 106 %, v Praze o 111 %. 

Výborný výsledek se projevuje i v mezinárodním srovnání. JMK se v letech 2010–2021 mezi evropskými regiony posunul ze 156. na 114. místo a dostal se tak z 79 % nad 90 % průměru EU27. V HDP na obyvatele určeného paritou kupní síly se tak JMK zařadil na úroveň středně vyspělých regionů Německa, Francie či Itálie. Srovnání se týká 269 NUTS 2 regionů a JMK jako NUTS 3 regionu.

Vizualizace ukazuje procentuální nárůst regionálního HDP na obyvatele v běžných cenách v jednotlivých krajích ČR mezi lety 2003 a 2021.

[{"Path":"data 2023/Výzkum a vývoj/testbarchart_rust-HDP-v-beznych-cenach-na-obyvatele.csv","Data":[{"rok":"","Karlovarský kraj":"51","Ústecký kraj":"76","Středočeský kraj":"84","Jihočeský kraj":"84","Liberecký kraj":"87","Plzeňský kraj":"95","Pardubický kraj":"97","Kraj Vysočina":"100","Česká republika":"106","Hlavní město Praha":"111","Královéhradecký kraj":"116","Olomoucký kraj":"116","Zlínský kraj":"117","Moravskoslezský kraj":"117","Jihomoravský kraj":"123"}],"Name":"JICVizualizace.Chart.Filter.rust-HDP-v-beznych-cenach-na-obyvatele","Groups":[]}]

Web of Science: Publikace vysoce kvalitního výzkumu

2 211

publikací vědců z JMK patřících ve svém oboru k 10 % celosvětově nejvíce citovaných vědeckých výstupů

Dle uznávané vědecké databáze Web of Science vzniklo v JMK v posledních pěti letech více než 2 200 publikací, které ve svém oboru patří k 10 % celosvětově nejvíce citovaných vědeckých výstupů. To jen potvrzuje významné postavení JMK s univerzitním městem Brnem a s řadou předních vědeckých pracovišť v rámci ČR.  

Mezi nejvíce zastoupenými autory těchto publikací byli ti z Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně včetně Mezinárodního klinického výzkumu – ICRC. 

Vizualizace ukazuje počet publikací v letech 2018–2022 patřících ve svém oboru k 10 % celosvětově nejvíce citovaných vědeckých výstupů dle Web of Science.

 

[{"Path":"data 2023/Výzkum a vývoj/barchart_publikace-v-top-10-dle-citovanosti-v-danem-oboru.csv","Data":[{"rok":"","Karlovarský kraj":"4","Plzeňský kraj":"89","Jihočeský kraj":"134","Ústecký kraj":"142","Liberecký kraj":"169","Zlínský kraj":"204","Kraj Vysočina":"257","Pardubický kraj":"316","Moravskoslezský kraj":"738","Středočeský kraj":"769","Královéhradecký kraj":"880","Olomoucký kraj":"1159","Jihomoravský kraj":"2211","Hlavní město Praha":"6387"}],"Name":"JICVizualizace.Chart.Filter.publikace-v-top-10-dle-citovanosti-v-danem-oboru","Groups":[]}]

Web of Science: Zaměření publikační činnosti a spolupráce s vědci ze zahraničí

Publikace vědců z JMK, které v letech 2018–2022 patřily ve svém oboru k 10 % celosvětově nejvíce citovaných vědeckých výstupů dle Web of Science, se nejčastěji zaměřovaly na obory onkologie, environmentálních věd, ekologie, inženýrských věd (zejména elektronika, optoelektronika a elektrotechnika) a hematologie.

Nejčastěji přitom autoři z JMK na těchto publikacích spolupracovali s vědci z USA, Německa, Velké Británie, Itálie, Francie a Španělska.

Vizualizace ukazuje klíčové obory publikací v letech 2018–2022 patřících ve svém oboru k 10 % celosvětově nejvíce citovaných vědeckých výstupů dle Web of Science.

 

[{"Path":"data 2023/Výzkum a vývoj/wordcloud_obory-top-10-publikaci_JMK-2018-2022_bez_agregace.csv","Data":[{"name":"oncology","value":"137","group":1},{"name":"environmental sciences","value":"115","group":2},{"name":"ecology","value":"108","group":3},{"name":"engineering, electrical & electronic","value":"103","group":4},{"name":"hematology","value":"91","group":5},{"name":"cardiac & cardiovascular systems","value":"89","group":6},{"name":"plant sciences","value":"82","group":7},{"name":"biochemistry & molecular biology","value":"81","group":8},{"name":"material sciences, multidisciplinary","value":"74","group":9},{"name":"clinical neurology","value":"63","group":10},{"name":"physics, applied","value":"56","group":11},{"name":"chemistry, multidisciplinary","value":"52","group":12},{"name":"neurosciences","value":"41","group":13},{"name":"pharmacology & pharmacy","value":"41","group":14},{"name":"microbiology","value":"39","group":1},{"name":"computer science, theory & methods","value":"37","group":2},{"name":"green & sustainable science & tech","value":"37","group":3},{"name":"energy & fuels","value":"35","group":4},{"name":"telecommunications","value":"35","group":5},{"name":"forestry","value":"34","group":6},{"name":"optics","value":"33","group":7},{"name":"nanoscience & nanotechnology","value":"32","group":8}],"Name":"JICVizualizace.Chart.Filter.agregace","Groups":[]}]

Studenti vysokých škol

Ze studentů v Jihomoravském kraji vyrůstají specialisté a odborníci v jednotlivých oborech. Na důležitosti nabývají zejména informační a komunikační technologie. V regionu stoupá počet zahraničních studentů, aktuálně včetně těch z Ukrajiny.

Polovina studentů VŠ v technických, přírodovědných a zdravotnických oborech

51 %

studujících z JMK v oborech technických, přírodovědných a zdravotnických

Celkový počet studentů VŠ v JMK se po významném poklesu zejména z první poloviny minulé dekády ustálil okolo 63,5 tis. Když se podíváme na studující ve všech oborech v roce 2022, tak si více než polovina (51 %) vybrala technické, přírodovědné a zdravotnické obory, což je výrazně více než podíl studujících těchto oborů v celé ČR (44 %).  

Počítáme mezi ně: ICT; Přírodní vědy, matematiku a statistiku; Techniku, výrobu a stavebnictví; Zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky; Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství.

Vizualizovaný pohled na počet absolventů můžeme ještě doplnit informací z oboru ICT. Za posledních 5 let v JMK absolvoval doktorský program v ICT srovnatelný počet studentů v Brně (117) jako v Praze (119). V rámci celé ČR tak každý třetí doktorand v tomto oboru absolvoval v Brně. Za rok 2022 to bylo dokonce 38 absolventů (44 % z celé ČR), zatímco v Praze 19 (22 % z celé ČR). 

Vizualizace ukazuje strukturu studujících v JMK podle oboru VŠ v roce 2022, dále pak strukturu absolventů v JMK dle oborů v roce 2022. 

[{"Path":"data 2023/Studenti/Apiechart_isced_Studujici-dle-oboru-VS.csv","Data":[{"name":"obor","value":"hodnota"},{"name":"Technika, výroba a stavebnictví","value":"11520"},{"name":"Obchod, administrativa a právo","value":"10897"},{"name":"Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy","value":"6245"},{"name":"Vzdělávání a výchova","value":"6220"},{"name":"Informační a komunikační technologie (ICT)","value":"6125"},{"name":"Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky","value":"6079"},{"name":"Umění a humanitní vědy","value":"5722"},{"name":"Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství","value":"4831"},{"name":"Přírodní vědy, matematika a statistika","value":"4303"},{"name":"Služby","value":"2226"}],"Name":"Studující dle oborů VŠ","Groups":[]},{"Path":"data 2023/Studenti/piechart_isced_Absolventi-dle-oboru-VS.csv","Data":[{"name":"obor","value":"hodnota"},{"name":"Technika, výroba a stavebnictví","value":"2932"},{"name":"Obchod, administrativa a právo","value":"2586"},{"name":"Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy","value":"1508"},{"name":"Vzdělávání a výchova","value":"1349"},{"name":"Umění a humanitní vědy","value":"1096"},{"name":"Informační a komunikační technologie (ICT)","value":"1062"},{"name":"Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky","value":"1052"},{"name":"Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství","value":"976"},{"name":"Přírodní vědy, matematika a statistika","value":"828"},{"name":"Služby","value":"261"}],"Name":"Absolventi dle oborů VŠ","Groups":[]}]

Roste podíl studentů ICT

9,7 %

podíl studentů ICT na všech studujících VŠ v JMK v roce 2022

Podíl studentů ICT na všech studujících VŠ v JMK (9,7 %) soustavně roste a přibližuje se podílům v zemích s nejvyšším zastoupením ICT studentů, jako je Finsko 9,9 % nebo Estonsko 10,1 % (oba údaje z roku 2020). Průměr zemí EU přitom činil v roce 2020 jen 4,9 %, celá ČR se držela nad tímto průměrem s hodnotou 6,3 %. 

Celkem bylo v roce 2022 v JMK 6 125 studentů ICT, což přesahuje čtvrtinu všech studujících ICT v ČR. 7 z 10 studujících ICT studuje v Praze nebo v Brně. V JMK je nejvíce studentů ICT na VUT v Brně (3 355) a na Masarykově univerzitě (2 252). 

Vizualizace ukazuje vývoj počtu studentů ICT v letech 2011–2022 (v absolutních počtech a také v %).

 

[{"Path":"data 2023/Studenti/combibarlinechart_IT-studenti.csv","Data":[{"Rok":"Rok","Počet IT studentů":"Počet IT studentů","Podíl IT studentů (%)":"Podíl IT studentů (%)"},{"Rok":"2011","Počet IT studentů":"5987","Podíl IT studentů (%)":"7,3"},{"Rok":"2012","Počet IT studentů":"5969","Podíl IT studentů (%)":"7,4"},{"Rok":"2013","Počet IT studentů":"5800","Podíl IT studentů (%)":"7,5"},{"Rok":"2014","Počet IT studentů":"5571","Podíl IT studentů (%)":"7,6"},{"Rok":"2015","Počet IT studentů":"5479","Podíl IT studentů (%)":"7,9"},{"Rok":"2016","Počet IT studentů":"5396","Podíl IT studentů (%)":"8,1"},{"Rok":"2017","Počet IT studentů":"5252","Podíl IT studentů (%)":"8,3"},{"Rok":"2018","Počet IT studentů":"5338","Podíl IT studentů (%)":"8,6"},{"Rok":"2019","Počet IT studentů":"5403","Podíl IT studentů (%)":"8,8"},{"Rok":"2020","Počet IT studentů":"5706","Podíl IT studentů (%)":"9"},{"Rok":"2021","Počet IT studentů":"5971","Podíl IT studentů (%)":"9,4"},{"Rok":"2022","Počet IT studentů":"6125","Podíl IT studentů (%)":"9,7"}],"Name":"JICVizualizace.Chart.Filter.IT-studenti","Groups":[]}]

Zdvojnásobení počtu studentů z Ukrajiny

1 180

studentů z Ukrajiny v roce 2022

V JMK studují na VŠ studenti z ČR a dalších 124 zemí světa. Během roku 2022 došlo ke zdvojnásobení počtu studentů z Ukrajiny, kteří jsou tak po Slovensku druhou nejpočetnější skupinou zahraničních studentů. Oproti roku 2021 vystřídali na tomto místě studenty z Ruska. 

Z celkového počtu 14 951 v roce 2022 bylo tedy 9 427 studentů ze Slovenska, 1 180 z Ukrajiny a 4 344 z dalších zemí. Podíl studujících ze zahraničí na VŠ v JMK vzrostl oproti roku 2021 o 1 % na 23,6 %. 

Vizualizace ukazuje počty zahraničních studentů z jednotlivých zemí v roce 2022 a 2021.

 

[{"Path":"data 2023/Studenti/Atreemap_studentiexpati_Zahranicni-studenti-VS-2022.csv","Data":[{"label":"země","value":"počet expatů VŠ 2022"},{"label":"Slovensko","value":"9427"},{"label":"Ukrajina","value":"1180"},{"label":"Rusko","value":"1119"},{"label":"Kazachstán","value":"298"},{"label":"Bělorusko","value":"225"},{"label":"Indie","value":"204"},{"label":"Německo","value":"158"},{"label":"Itálie","value":"147"},{"label":"Ghana","value":"139"},{"label":"Bangladéš","value":"126"},{"label":"Japonsko","value":"104"},{"label":"Írán","value":"95"},{"label":"Španělsko","value":"82"},{"label":"Francie","value":"80"},{"label":"Norsko","value":"72"},{"label":"Kypr","value":"70"},{"label":"Velká Británie","value":"70"},{"label":"Izrael","value":"67"},{"label":"Turecko","value":"65"},{"label":"Nigérie","value":"62"},{"label":"ostatní","value":"1161"}],"Name":"Zahraniční studenti VŠ 2022","Groups":[]},{"Path":"data 2023/Studenti/treemap_studentiexpati_Zahranicni-studenti-VS-2021.csv","Data":[{"label":"země","value":"počet expatů VŠ 2021"},{"label":"Slovensko","value":"9 626"},{"label":"Rusko","value":"1 173"},{"label":"Ukrajina","value":"606"},{"label":"Kazachstán","value":"298"},{"label":"Bělorusko","value":"222"},{"label":"Německo","value":"194"},{"label":"Indie","value":"178"},{"label":"Ghana","value":"136"},{"label":"Japonsko","value":"111"},{"label":"Itálie","value":"109"},{"label":"Norsko","value":"86"},{"label":"Kypr","value":"83"},{"label":"Írán","value":"78"},{"label":"Velká Británie","value":"74"},{"label":"Španělsko","value":"69"},{"label":"Izrael","value":"68"},{"label":"Bangladéš","value":"66"},{"label":"Srbsko","value":"63"},{"label":"Ázerbájdžán","value":"60"},{"label":"USA","value":"60"},{"label":"ostatní","value":"1 040"}],"Name":"Zahraniční studenti VŠ 2021","Groups":[]}]

Specialisté a odborní pracovníci

Specialisté a odborníci jsou poptávaní snad ve všech významných oborech. Je tedy skvělou zprávou, že jich v regionu stále přibývá a jihomoravské firmy tak mohou růst a rozšiřovat své pole působnosti.

JMK má podíl high-tech zaměstnanců srovnatelný s nejvyspělejšími západními regiony

7,3 %

zaměstnaných v high-tech odvětvích

V JMK v roce 2021 pracovalo v high-tech odvětvích 7,3 % všech zaměstnaných. Pro srovnání, v ČR byl ve stejném sledovaném období tento podíl 5,7 %, v zemích Eurozóny 4,8 %. Vysoký podíl v JMK je daný zejména zaměřením na IT sektor a výrobu elektronických a optických zařízení či farmaceutických výrobků.

Z hlediska podílu pracujících v high-tech odvětvích na celkové zaměstnanosti se JMK řadí k vyspělým regionům Evropy, jako jsou Vlámský Brabant (BE, 7,5 %), Lisabon (PT, 7,2 %), Střední Franky, (DE, 7,2 %), Severní Holandsko (NL, 7,2 %), Oslo (NO, 7,1 %), Hamburk (DE, 7,1 %), Drážďany (DE, 7 %) nebo Utrecht (NL, 6,8 %). Vyplývá to z hodnot za rok 2021, které jsou k dispozici pro 236 NUTS 2 regionů. 

JMK (jako NUTS 3 region) v tomto srovnání figuruje na 29. místě. Žebříčku vévodí s podílem nad 10 % městské regiony jako Budapešť, Praha, Bratislavský kraj, Stockholm, Bukurešť, Helsinky či Berlín.  

Vizualizace ukazuje podíl high-tech pracovníků na celkové zaměstnanosti ve vybraných evropských NUTS 2 regionech za rok 2021, druhý dataset umožňuje srovnání s obdobím před 5 lety, tedy za rok 2016. 

Pozn.: Pro ČR data vyplývají z hodnot na úrovni NUTS 3, tedy jednotlivých krajů.  



JMK je charakteristický vysokým zastoupením specialistů v oblasti ICT

IT specialisté

nejlépe mzdově ohodnocená skupina specialistů v JMK

V JMK pracovalo v roce 2022 ve mzdové sféře (tj. podnikatelský sektor a akademici) téměř 50 tisíc specialistů a v platové sféře (tj. veřejný sektor) více než 27 tisíc.

Pokud nahlížíme podíl specialistů na přepočtený počet zaměstnanců ve mzdové sféře, tak JMK s 15 % výrazně převyšuje ostatní kraje, které se pohybují v intervalu 5–10 % (s výjimkou Prahy – 25 %). Pro JMK je v této sféře také charakteristický vysoký podíl specialistů v oblasti ICT (programátoři počítačových aplikací a vývojáři SW), kteří mají zároveň nejvyšší mzdu. To jen potvrzuje profilaci regionu v oboru ICT (viz také téma Studenti VŠ). 

Podíváme-li se na strukturu zaměstnanosti dle ISCO kategorií, JMK vykazuje více než 42 % zaměstnanců v kategorii 1–3, zatímco celorepublikový průměr je 38 % a většina regionů (kromě Prahy) se pohybuje v rozmezí 26–33 %.  

Vizualizace ukazuje počty zaměstnanců přepočtených dle placených měsíců a medián jejich hrubé měsíční mzdy v JMK v roce 2022.

{"Headers":[{"Text":"Profese","Tooltip":""},{"Text":"Počet pracovníků","Tooltip":""},{"Text":"Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)","Tooltip":""}],"Data":[{"Profese":"Učitelé na VŠ a VOŠ","Počet pracovníků":"4635","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"55302","tooltip":[]},{"Profese":"Programátoři počítačových aplikací specialisté","Počet pracovníků":"4052","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"78250","tooltip":[]},{"Profese":"Vývojáři softwaru","Počet pracovníků":"3272","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"74605","tooltip":[]},{"Profese":"Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí","Počet pracovníků":"2680","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"70052","tooltip":[]},{"Profese":"Strojní inženýři","Počet pracovníků":"2403","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"57885","tooltip":[]},{"Profese":"Specialisté prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě ICT)","Počet pracovníků":"2132","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"58649","tooltip":[]},{"Profese":"Specialisté v oblasti průmysl.inženýrství a příbuz.oblastech","Počet pracovníků":"1871","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"50037","tooltip":[]},{"Profese":"Stavební inženýři","Počet pracovníků":"1634","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"62868","tooltip":[]},{"Profese":"Specialisté v oblasti účetnictví","Počet pracovníků":"1501","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"55340","tooltip":[]},{"Profese":"Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací","Počet pracovníků":"1298","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"57487","tooltip":[]},{"Profese":"Inženýři elektrotechnici a energetici","Počet pracovníků":"1274","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"58282","tooltip":[]},{"Profese":"Systémoví analytici","Počet pracovníků":"1214","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"65684","tooltip":[]},{"Profese":"Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech","Počet pracovníků":"1142","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"58920","tooltip":[]},{"Profese":"Finanční analytici, specialisté v peněžnictví, pojišťovnictví","Počet pracovníků":"1090","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"56718","tooltip":[]},{"Profese":"Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu","Počet pracovníků":"1034","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"48591","tooltip":[]},{"Profese":"Lékaři specialisté","Počet pracovníků":"935","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"59450","tooltip":[]},{"Profese":"Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté","Počet pracovníků":"771","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"47647","tooltip":[]},{"Profese":"Specialisté v oblasti testování softwaru,příbuzní pracovníci","Počet pracovníků":"742","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"53479","tooltip":[]},{"Profese":"Inženýři elektronici","Počet pracovníků":"642","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"65842","tooltip":[]},{"Profese":"Fyzici a astronomové","Počet pracovníků":"617","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"70678","tooltip":[]},{"Profese":"Specialisté v oblasti personálního řízení","Počet pracovníků":"586","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"55050","tooltip":[]},{"Profese":"Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté","Počet pracovníků":"574","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"49128","tooltip":[]},{"Profese":"Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)","Počet pracovníků":"567","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"64248","tooltip":[]},{"Profese":"Specialisté v oblasti ekonomie","Počet pracovníků":"509","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"59344","tooltip":[]},{"Profese":"Chemici (kromě chemického inženýrství)","Počet pracovníků":"379","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"41408","tooltip":[]},{"Profese":"Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech","Počet pracovníků":"277","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"21569","tooltip":[]},{"Profese":"Všeobecné sestry se specializací","Počet pracovníků":"198","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"48758","tooltip":[]},{"Profese":"Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci","Počet pracovníků":"161","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"75505","tooltip":[]},{"Profese":"Specialisté,odborní pracovníci v obl.výchovy,vzdělávání j.n.","Počet pracovníků":"155","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"38833","tooltip":[]},{"Profese":"Učitelé SŠ (kr.odborných předmětů), konzervatořích, 2.st.ZŠ","Počet pracovníků":"151","Medián hrubé měsíční mzdy (Kč)":"43910","tooltip":[]}]}

V JMK stoupá počet zahraničních pracovníků

91 375

počet zahraničních pracovníků v JMK ke konci roku 2022

Dlouhodobě stoupá počet zahraničních pracovníků v JMK. V roce 2022 jich zde pracovalo 91 375, což oproti roku 2021 s počtem 77 201 znamená nárůst o více než 18 %. V celé ČR přitom přibylo zaměstnaných cizích státních příslušníků o 13 %. 

Stoupá i absolutní počet vysoce kvalifikovaných pracovníků dle ISCO 1–3. Zatímco v roce 2021 jich v JMK bylo evidovaných 22 512, v roce 2022 už to bylo 24 561. Jejich podíl na celkovém počtu zahraničních pracovníků se přesto mírně snižuje, zatímco v roce 2016 byl 33,1 %, v roce 2021 byl 29,1 % a v roce 2022 už 26,8 %. Dynamiku v tomto ohledu totiž určují spíše méně kvalifikované, ale zato vysoce poptávané profese.

Počtem cizinců a jeho vývojem v Brně se podrobně zabývá analýza na datovém portálu data.brno.cz.

Vizualizace ukazuje vývoj počtu zahraničních pracovníků a počet vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků ISCO 1, 2, 3 v JMK v letech 2016–2022. 

 

[{"Path":"data 2023/Specialisté/combi_linebar_barchart_expati_absolut.csv","Data":[{"rok":"2016","Celkový počet zahraničních pracovníků":"45034","Počet vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků ISCO 1–3":"14920"},{"rok":"2017","Celkový počet zahraničních pracovníků":"51896","Počet vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků ISCO 1–3":"16421"},{"rok":"2018","Celkový počet zahraničních pracovníků":"59145","Počet vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků ISCO 1–3":"18183"},{"rok":"2019","Celkový počet zahraničních pracovníků":"64363","Počet vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků ISCO 1–3":"19717"},{"rok":"2020","Celkový počet zahraničních pracovníků":"69867","Počet vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků ISCO 1–3":"20677"},{"rok":"2021","Celkový počet zahraničních pracovníků":"77201","Počet vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků ISCO 1–3":"22512"},{"rok":"2022","Celkový počet zahraničních pracovníků":"91375","Počet vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků ISCO 1–3":"24561"}],"Name":"JICVizualizace.Chart.Filter.absolut","Groups":[]}]

Nejvíce zahraničních pracovníků v JMK je ze Slovenska a Ukrajiny

Ukrajinci

patří v JMK po Slovácích k 2. nejpočetnější skupině zahraničních pracovníků

Nevíce pracovníků bylo v JMK v roce 2022 ze Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Bulharska. Oproti předchozímu roku představuje největší změnu výrazný nárůst pracovníků z Ukrajiny v souvislosti s vojenskou invazí. Jejich počet vzrostl o 9 657, což představuje meziroční tempo růstu o 55 %, pro srovnání v rámci celé ČR bylo tempo růstu 38 %. Ke konci roku 2022 dosahoval podíl Ukrajinců na zahraničních pracovnících v JMK k 30 % (v roce 2021 to bylo necelých 23 %), v rámci celé ČR byl tento podíl 34 % (v roce 2021 byl 28 %). 

Zatímco v celé ČR jsou ze zahraničních pracovníků nepočetnější skupinou právě Ukrajinci, v JMK naopak už tradičně výrazně dominují Slováci. Slovensko je zároveň zemí, odkud do JMK přichází nejvíce vysoce kvalifikovaných pracovníků. Každý čtvrtý Slovák kategorizovaný v ISCO 1–3 pracuje v JMK. V absolutním počtu jsou druhou nejpočetnější skupinou kvalifikovaní pracovníci z Ukrajiny, jejichž počet meziročně vzrostl o téměř 500, což představuje tempo růstu 67 %. Toto pořadí je stejné i v rámci celé ČR. 

Z hlediska podílu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců na všech zahraničních pracovnících z jednotlivých zemí připadá dle očekávání nejvyšší podíl na ty z vyspělých západních ekonomik. U dalších zemí je zajímavý vysoký podíl (62 %) pracovníků v kategorii ISCO 1–3 z Indie (hodnota převyšuje i celorepublikový průměr 48 %), kteří představují čtvrtou nejpočetnější skupinu a oproti minulému roku předstihli zaměstnance z Rumunska, kteří jsou sice 3. nepočetnější skupinou ze všech pracovníků, nicméně jejich podíl v kategoriích ISCO 1–3 představuje pouze 13 %. 

Podíl vysoce kvalifikovaných pracovníků u Ukrajinců je relativně nízký, nicméně v rámci pohybu v roce 2022 se tento podíl nezhoršil, naopak mírně vzrostl k 5 % a odpovídá i celorepublikovému průměru.  

Vizualizace ukazuje počet zahraničních pracovníků v JMK z jednotlivých zemí a další dataset počet vysoce kvalifikovaných pracovníků (ISCO 1–3) v JMK z jednotlivých zemí.

[{"Path":"data 2023/Specialisté/treemap_expatistaty_Celkovy-pocet-zahranicnich-pracovniku.csv","Data":[{"label":"země","value":"hodnota"},{"label":"Slovensko","value":"34 656"},{"label":"Ukrajina","value":"27 309"},{"label":"Rumunsko","value":"4 110"},{"label":"Bulharsko","value":"2 960"},{"label":"Maďarsko","value":"2 646"},{"label":"Rusko","value":"2 529"},{"label":"Polsko","value":"2 170"},{"label":"Vietnam","value":"1 249"},{"label":"Indie","value":"956"},{"label":"Kazachstán","value":"736"},{"label":"Filipíny","value":"654"},{"label":"Itálie","value":"652"},{"label":"Bělorusko","value":"629"},{"label":"Srbsko","value":"543"},{"label":"Mongolsko","value":"515"},{"label":"Řecko","value":"511"},{"label":"Německo","value":"432"},{"label":"Velká Británie","value":"416"},{"label":"Moldávie","value":"390"},{"label":"Španělsko","value":"369"},{"label":"Ghana","value":"362"},{"label":"Francie","value":"342"},{"label":"Turecko","value":"331"},{"label":"Rakousko","value":"326"},{"label":"Bosna a Hercegovina","value":"313"},{"label":"Portugalsko","value":"240"},{"label":"Egypt","value":"224"},{"label":"USA","value":"217"},{"label":"Ostatní","value":"4 588"}],"Name":"Celkový počet zahraničních pracovníků","Groups":[]},{"Path":"data 2023/Specialisté/treemap_expatistaty_Pocet-vysoce-kvalifikovanych-zahranicnich-pracovniku-ISCO-1-3.csv","Data":[{"label":"země","value":"hodnota"},{"label":"Slovensko","value":"14952"},{"label":"Ukrajina","value":"1234"},{"label":"Rusko","value":"777"},{"label":"Indie","value":"596"},{"label":"Rumunsko","value":"532"},{"label":"Polsko","value":"481"},{"label":"Itálie","value":"406"},{"label":"Řecko","value":"343"},{"label":"Velká Británie","value":"334"},{"label":"Bulharsko","value":"313"},{"label":"Německo","value":"302"},{"label":"Španělsko","value":"257"},{"label":"Rakousko","value":"249"},{"label":"Francie","value":"234"},{"label":"USA","value":"195"},{"label":"Maďarsko","value":"185"},{"label":"Srbsko","value":"180"},{"label":"Turecko","value":"170"},{"label":"Bělorusko","value":"161"},{"label":"Portugalsko","value":"150"},{"label":"Egypt","value":"134"},{"label":"Brazílie","value":"134"},{"label":"Kazachstán","value":"121"},{"label":"Bosna a Hercegovina","value":"114"},{"label":"Ghana","value":"109"},{"label":"Nizozemsko","value":"108"},{"label":"Chorvatsko","value":"96"}],"Name":"Počet vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků ISCO 1–3","Groups":[]}]

Ukrajinci jsou v JMK ekonomicky aktivní

43,6 %

zaměstnaných Ukrajinců s pobytovým oprávněním v JMK

V rámci ČR bylo po roce od napadení Ukrajiny evidováno v souvislosti s válkou téměř 450 tis. osob s udělenou dočasnou ochranou. Více než 45 tisíc jich ke konci února 2023 mělo dočasnou ochranu v JMK, z toho 80 % představují nezletilí, ženy a senioři.

Příliv uprchlíků se podařilo zvládnout zejména aktivizací veřejné správy a jejím spojením s neziskovým, akademickým i firemním sektorem. Do činnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině se výrazně zapojilo Centrum pro cizince JMK, mj. propojováním pomoci s potřebnými včetně tlumočení a nabídkou adaptačně integračních programů. Významnou roli sehrál také Odbor sociální péče SMB, oddělení sociálního začleňování.  

I přes změnu ve struktuře obyvatel z Ukrajiny (v roce 2021 58 % mužů, v roce 2022 57 % žen) byl podíl zaměstnaných vůči celkovému počtu Ukrajinců s pobytovým oprávněním v JMK vyšší (43,6 %) než podíl zaměstnaných vůči celkovému počtu obyvatel JMK v roce 2021 (41,3 %). To vypovídá o ekonomické aktivitě Ukrajinců, kteří přispívají národnímu hospodářství i regionální ekonomice. 

Vizualizace ukazuje počet zaměstnanců vůči počtu osob z Ukrajiny s povoleným pobytem v JMK ke konci roku 2022 a zároveň počet zaměstnanců vůči celkovému počtu obyvatel JMK ke konci roku 2021.

 

[{"Path":"data 2023/Specialisté/barchart_Ukrajinci1.csv","Data":[{"Rok":"2022","Počet obyvatel":"62611","Počet zaměstnaných":"27309"}],"Name":"Lidé z Ukrajiny s povoleným pobytem v JMK ke konci roku 2022","Groups":[]},{"Path":"data 2023/Specialisté/barchart_Ukrajinci2.csv","Data":[{"Rok":"2021","Počet obyvatel":"1188388","Počet zaměstnaných":"491216"}],"Name":"Počet obyvatel JMK ke konci roku 2021","Groups":[]}]

Firmy

Technologické firmy jsou v regionu hybateli inovací. Podívejte se, jak tento ekosystém popisuje renomovaná platforma Dealroom, která shromažďuje a analyzuje informace o rychle rostoucích firmách a propojuje je s investory. Jde o živý zdroj, proto data z této sekce berte jako ukázku výstupů, které můžete sledovat a zároveň spoluvytvářet na brnoregion.com/dealroom.

 

Dealroom: Valuace technologických firem z JMK

Valuace zde představují odhadované hodnoty technologických firem z JMK na základě nejnovějších investičních kol, informací z kapitálových trhů a zveřejněných valuací. 

Historicky byla nejvyšší valuace identifikovaná u AVG, jednorožce původem z JMK, který je od roku 2017 součástí Avast Software a jako samostatný subjekt tedy již neexistuje. V současné době je technologickou firmou z JMK s nejvyšší valuací identifikovanou společností Dealroom Kiwi.com. V roce 2019 byla její odhadovaná hodnota 750 mil. eur. Další technologické společnosti s dosud nejvyšší identifikovanou valuací, a to z roku 2022, jsou TESCAN a Tatum Technology. 

Na region můžeme pohlížet také jako na místo s rostoucím počtem exitů a akvizic. V roce 2022 patřil mezi objemově nejvýznamnější vstup Carlyle Group do TESCANu (USA) a akvizice PEKAT ze strany Datalogic (Itálie). 

I když byly objemově největší akvizice v posledních 4 letech realizovány tzv. private equity fondy a korporacemi z USA, celkově převládali kupci z řad investorů z ČR. Tuzemský domicil jich mělo více než 41 %, následovaly evropské státy jako Německo, Francie, Itálie, Švédsko a Polsko (29 %) a dále USA (24 %).  

Vizualizace ukazuje technologické firmy z JMK s nejvyšší valuací identifikovanou společností Dealroom (v mil. eur).

Pozn.: Data se týkají jen subjektů, u kterých byl daný ukazatel společností Dealroom v době odečtu zveřejněný.

{"Headers":[{"Text":"Název subjektu","Tooltip":""},{"Text":"Valuace v milionech euro","Tooltip":""},{"Text":"Datum valuace","Tooltip":""}],"Data":[{"Název subjektu":"Kiwi.com","Valuace v milionech euro":"750","Datum valuace":"VI.19","tooltip":"globální vyhledávač a prodejce letenek"},{"Název subjektu":"TESCAN","Valuace v milionech euro":"272,7","Datum valuace":"XII.22","tooltip":"výroba elektronových mikroskopů"},{"Název subjektu":"Tatum Technology","Valuace v milionech euro":"150,9–226,3","Datum valuace":"X.22","tooltip":"platforma pro blockchain development"},{"Název subjektu":"Webnode CZ","Valuace v milionech euro":"120","Datum valuace":"XII.20","tooltip":"on-line nástroj pro tvorbu a správu webových stránek"},{"Název subjektu":"Whalebone","Valuace v milionech euro":"109–163,6","Datum valuace":"V.21","tooltip":"kyberbezpečnost pro telekomunikační společnosti, poskytovatele internetových služeb a firmy"},{"Název subjektu":"GoodData","Valuace v milionech euro":"52,3–78,5","Datum valuace":"XI.18","tooltip":"platforma pro business intelligence a analýzu dat"},{"Název subjektu":"Codasip","Valuace v milionech euro":"36,3–54,5","Datum valuace":"XII.18","tooltip":"vývoj procesorových technologií založených na otevřené platformě RISC-V"},{"Název subjektu":"Ashborne Games","Valuace v milionech euro":"24,4–36,7","Datum valuace":"IV.21","tooltip":"vývoj počítačových her"},{"Název subjektu":"MADFINGER Games","Valuace v milionech euro":"21,8–32,7","Datum valuace":"V.21","tooltip":"vývoj počítačových her"},{"Název subjektu":"ROI Hunter","Valuace v milionech euro":"17,6–26,4","Datum valuace":"IX.18","tooltip":"product marketing platform pro e-commerce firmy"},{"Název subjektu":"ThreatMark","Valuace v milionech euro":"17,5","Datum valuace":"X.21","tooltip":"kyberbezpečnost pro online bankovnictví"},{"Název subjektu":"PEKAT","Valuace v milionech euro":"16","Datum valuace":"III.22","tooltip":"software pro průmyslovou automatizaci a kontrolu kvality"},{"Název subjektu":"Smartlook.com","Valuace v milionech euro":"13–19,6","Datum valuace":"XII.20","tooltip":"marketingový nástroj pro analýzu chování zákazníků na webových stránkách"},{"Název subjektu":"Vrgineers","Valuace v milionech euro":"8,8-13,2","Datum valuace":"VIII.21","tooltip":"simulace pro trénink pilotů prostřednictví virtuální reality"}]}

Dealroom: Rostoucí objem investic do technologických firem z JMK

178,3 mil. eur

celkový objem investic do technologických firem z JMK roce 2022 identifikovaných společností Dealroom

Rok 2022 byl doposud rekordní z hlediska výše investic do technologických firem z JMK identifikovaných společností Dealroom. Uskutečnily se transakce o objemu 178,3 mil. eur, zatímco v roce 2021 ve výši 46,8 mil. eur, resp. v roce 2020 ve výši 8 mil. eur.  

Nejvyšší investici roku 2022 představovala ta ve formě konvertibilní půjčky 100 mil. eur pro Kiwi.com (e-commerce v oblasti cestování), další významné investice byly do firem Tatum Technology (fintech) a Kentico Software (podnikový software). Rok 2021 byl zase ve znamení VC investic do firmy Whalebone (kyberbezpečnost) a Ashborne Games a MADFINGER Games (herní průmysl).  

Vizualizace ukazuje vývoj objemu investic do technologických firem z JMK identifikovaných společností Dealroom v letech 2020–2022 (v mil. eur).

Pozn.: Data se týkají jen subjektů, u kterých byl daný ukazatel společností Dealroom v době odečtu zveřejněný.

 

[{"Path":"data 2023/Firmy/2barchart_funding_amount-in-mEUR-2020-2022.csv","Data":[{"rok":"2020","EUR 0-1m (pre-seed)":"1.7","EUR 1-4m (seed)":"6.3","EUR 4-15m (series A)":"0","EUR 15-40m (series B)":"0","EUR 40-100m (series C)":"0","EUR 100-250m":"0","EUR 250m+":"0"},{"rok":"2021","EUR 0-1m (pre-seed)":"2","EUR 1-4m (seed)":"5.9","EUR 4-15m (series A)":"11.6","EUR 15-40m (series B)":"27.3","EUR 40-100m (series C)":"0","EUR 100-250m":"0","EUR 250m+":"0"},{"rok":"2022","EUR 0-1m (pre-seed)":"0.7","EUR 1-4m (seed)":"3.5","EUR 4-15m (series A)":"0","EUR 15-40m (series B)":"74.1","EUR 40-100m (series C)":"0","EUR 100-250m":"100","EUR 250m+":"0"}],"Name":"JICVizualizace.Chart.Filter.amount-in-mEUR-2020-2022","Groups":[]}]

Dealroom: Mezinárodní srovnání objemu investic do technologických firem

Objem investic do technologických firem z JMK identifikovaných společností Dealroom (178,3 mil. eur) je srovnatelný s oblastí německých Drážďan (185 mil. eur) a dánského Aarhusu (154,6 mil. eur). Další oblasti, se kterými se JMK pravidelně srovnává (Krakov, Linec, Lublaň, Bratislava apod.) vykázaly objem investic nižší. 

Důležité je také zmínit, že z hlediska tempa růstu objemu investic (v roce 2022 ve výši 178,3 mil. eur, v roce 2021 ve výši 46,7 mil. eur, v roce 2020 ve výši 8,1 mil. eur) patří JMK k nejrychleji rostoucím ekosystémům v Evropě.  

Vizualizace ukazuje objem investic v JMK a vybraných evropských regionech identifikovaný společností Dealroom (v mil. eur). za rok 2022.

Pozn.: Data se týkají jen subjektů, u kterých byl daný ukazatel společností Dealroom v době odečtu zveřejněný.

 

[{"Path":"data 2023/Firmy/2barchart_investice-do-startupu-bechmarking_objem-v-EUR-2022.csv","Data":[{"rok":"2022","Tampere":"5.5","Bratislava":"21.3","Freiburg":"41.6","Lublaň":"43.5","Linec":"52.7","Krakov":"73.1","Aarhus":"154.6","JMK":"178.3","Drážďany":"185"}],"Name":"JICVizualizace.Chart.Filter.objem-v-EUR-2022","Groups":[]}]

Dealroom: Investice do technologických firem z JMK v rané fázi podnikání

56 %

technologických firem z JMK dosud identifikovaných společností Dealroom bylo zainvestovaných do 2 let od svého vzniku

U více než poloviny zainvestovaných firem z JMK (56 %), které dosud identifikovala společnost Dealroom, došlo k prvnímu kolu investice do 2 let od jejich založení. U 75 % firem nejpozději do 5 let. 

Technologické firmy mohou růst díky investorům, kteří financováním růstu firem pomáhají rozvoji celého ekosystému a regionu. Většina investičních kol se odehrála v kategorii drobnějších investic pre-seed (transakce v hodnotě 0–1 mil. eur) a seed (transakce v hodnotě 1–4 mil. eur). V souladu s tím byli investoři identifikovaní společností Dealroom na základě počtu účastí na investičních kolech nejčastěji z ČR (70 %), následováni investory z USA (11 %) a zemí EU (8 %) a také Velké Británie (5 %). Nejčastějším typem byli investoři venture kapitálu, následování andělskými investory a korporátními fondy. 

Vizualizace ukazuje strukturu technologických firem z JMK dosud identifikovaných společností Dealroom dle doby do prvního zainvestování.

Pozn.: Data se týkají jen subjektů, u kterých byl daný ukazatel společností Dealroom v době odečtu zveřejněný.

 

[{"Path":"data 2023/Firmy/2piechart_pocet-let-od-zalozeni-do-prvniho-kola_startups-made-in-SMR.csv","Data":[{"name":"doba","value":"hodnota"},{"name":"do 2 let","value":"56"},{"name":"3–5 let","value":"19"},{"name":"6–8 let","value":"7"},{"name":"9–10 let","value":"1"},{"name":"11–14 let","value":"4"},{"name":"15 a více let","value":"13"}],"Name":"JICVizualizace.Chart.Filter.startups-made-in-SMR","Groups":[]}]

Dealroom: Top obory technologických firem z JMK podle investic

Cestování & fintech

obory, do kterých za posledních 10 let směřoval největší objem investic identifikovaný společností Dealroom

Za posledních 10 let směřoval největší objem investic identifikovaných společností Dealroom do oborů cestování, fintech, bezpečnost, polovodiče, marketing a herní průmysl. Vliv na to má, že téměř 55 % objemu těchto investic se uskutečnilo v roce 2022 a dominovaly v něm společnosti považované za budoucí jednorožce Kiwi.com (e-commerce v oblasti cestování) a Tatum Technology (fintech). 

Z hlediska počtu investičních kol směřovaly investice nejvíce do oborů fintech (19), marketing (17), bezpečnost (16), média (13), doprava (12), cestování (11), polovodiče (10). Na rozdíl od objemu investic je tento pohled mírně odlišný v zastoupení jednotlivých oborů a také rovnoměrnější. 

Podíváme-li se na technologie, na kterých jsou identifikované firmy z JMK obecně postavené, je významněji zastoupena umělá inteligence, strojové učení, mobilní aplikace, hardware, deep tech (řešení založená na zásadních vědeckých nebo technických výzvách).  

Vizualizace ukazuje jednotlivé obory podle objemu investic (v mil. eur) a také podle počtu investičních kol identifikovaných společností Dealroom souhrnně za období 2013–2022.

Pozn.: Data se týkají jen subjektů, u kterých byl daný ukazatel společností Dealroom v době odečtu zveřejněný. 

[{"Path":"data 2023/Firmy/2wordcloud_VC-investice-dle-oboru_objemy-v-EUR-2013-2022.csv","Data":[{"name":"cestování","value":"106,9","group":1},{"name":"fintech","value":"43","group":2},{"name":"bezpečnost","value":"40,5","group":3},{"name":"polovodiče","value":"18","group":4},{"name":"marketing","value":"11,8","group":5},{"name":"herní průmysl","value":"11,6","group":6},{"name":"doprava","value":"5,7","group":7},{"name":"média","value":"2,7","group":8},{"name":"robotika","value":"2,2","group":9},{"name":"móda","value":"2,1","group":10},{"name":"telekomunikace","value":"2","group":11},{"name":"jídlo","value":"1,5","group":12},{"name":"zdraví","value":"1,5","group":13},{"name":"nemovitosti","value":"1,4","group":14},{"name":"domácnost","value":"1,1","group":1},{"name":"sport","value":"1","group":2}],"Name":"Objemy v EUR 2013-2022","Groups":[]},{"Path":"data 2023/Firmy/2wordcloud_VC-investice-dle-oboru_pocty-investicnich-kol-2013-2022.csv","Data":[{"name":"fintech","value":"19","group":1},{"name":"marketing","value":"17","group":2},{"name":"bezpečnost","value":"16","group":3},{"name":"média","value":"13","group":4},{"name":"doprava","value":"13","group":5},{"name":"cestování","value":"11","group":6},{"name":"polovodiče","value":"10","group":7},{"name":"nemovitosti","value":"9","group":8},{"name":"jídlo","value":"9","group":9},{"name":"zdraví","value":"7","group":10},{"name":"domácnost","value":"6","group":11},{"name":"robotika","value":"6","group":12},{"name":"móda","value":"5","group":13},{"name":"herní průmysl","value":"4","group":14},{"name":"sport","value":"4","group":1},{"name":"telekomunikace","value":"3","group":2}],"Name":"Počty investičních kol 2013-2022","Groups":[]}]

Evropské centrum rozvoje umělé inteligence

Řečové technologie

oblast, ve které se Brno díky místním výzkumným a vývojovým centrům stává evropským hráčem na poli umělé inteligence a strojového učení

V regionu, převážně v Brně, se nachází výrazná koncentrace institucí a firem zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Více než 135 subjektů, z toho téměř 100 firem, téměř 30 výzkumných skupin a další relevantní vzdělávací instituce sdružuje otevřená platforma Brno.AI. Jejím cílem je umožňovat mezioborovou spolupráci a využití AI napříč obory a ekonomickými sektory.

Nejčastějšími cílovými trhy partnerů Brno.AI jsou Automobilový průmysl, doprava, logistika; ICT; Vzdělávání. Z hlediska jednotlivých technologií se nejčastěji jedná o strojové učení nebo vývoj softwaru. 

Díky místnímu vývoji v oblasti řečových technologií se Brno stalo významným hráčem na poli překladových technologií, rozpoznávání řeči apod. Tato expertiza se využívá například při zpracování řečových dat v call centrech, u překládacích technologií, nebo v oblasti asistentů pro zdravotnická zařízení. Region se v této oblasti stává evropským centrem pro rozvoj umělé inteligence a inovací, především díky firmám jako jsou Phonexia, Lingea či výzkumné skupině BUT Speech@FIT, která se věnuje dolování dat z řeči.  

 Vizualizace ukazuje zastoupení cílových trhů partnerů Brno.AI a dále zastoupení jednotlivých technologií mezi partnery Brno.AI.

[{"Path":"data 2023/Firmy/2treemap_partneri-Brno-AI_Cilove-trhy.csv","Data":[{"label":"cílové trhy","value":"value"},{"label":"Automobilový průmysl, doprava, logistika","value":"43"},{"label":"ICT","value":"43"},{"label":"Vzdělávání","value":"36"},{"label":"Elektronika a senzory","value":"36"},{"label":"Farmacie, biotech a zdraví","value":"33"},{"label":"Výroba","value":"29"},{"label":"Kreativní průmysl (média/zábava)","value":"27"},{"label":"Smart city a městská mobilita","value":"27"},{"label":"Fintech","value":"26"},{"label":"Státní správa, veřejné služby","value":"25"},{"label":"Maloobchod","value":"25"},{"label":"Letectví a kosmonautika","value":"21"},{"label":"Energetika","value":"21"},{"label":"Kyberbezpečnost","value":"20"},{"label":"Životní prostředí","value":"19"},{"label":"Testovací a měřicí přístroje","value":"18"},{"label":"Sport a cestovní ruch","value":"14"},{"label":"Zemědělsko-potravinářský průmysl","value":"13"},{"label":"Stavebnictví a stavební inženýrství","value":"13"},{"label":"Chemie a pokročilé materiály","value":"10"}],"Name":"Cílové trhy partnerů Brno.AI","Groups":[]},{"Path":"data 2023/Firmy/treemap_BrnoAI_Hlavni-technologie-partneru-Brno-AI.csv","Data":[{"label":"technologie","value":"hodnota"},{"label":"Umělá inteligence / strojové učení","value":"96"},{"label":"Vývoj softwaru","value":"70"},{"label":"Big data / analytika / BI / Blockchain","value":"54"},{"label":"Digitalizace a automatizace /robotická automatizace procesů","value":"51"},{"label":"Vidění / Rozšířená a virtuální realita / Rozpoznávání obrazu / Optika","value":"46"},{"label":"(Průmyslový) IoT","value":"34"},{"label":"Senzory","value":"29"},{"label":"Řeč / NLP / Analýza koverzace / Boti","value":"26"},{"label":"Počítače a mobilní telefony / Hardware","value":"23"},{"label":"Robotika","value":"22"},{"label":"Biotechnologie / zdravotnické technologie","value":"21"},{"label":"Navigace / lokalizace / GIS","value":"21"},{"label":"Kyberbezpečnost","value":"18"},{"label":"Řešení pro mobilitu","value":"14"},{"label":"Výrobní technologie / aditivní výroba","value":"7"},{"label":"Inteligentní sítě / obnovitelná energie","value":"7"},{"label":"Biometrie","value":"6"},{"label":"Přesné a vědecké přístroje","value":"6"},{"label":"Pokročilé materiály a kompozity / Polymery","value":"4"},{"label":"Micro a nanotechnologie / polovodiče","value":"4"},{"label":"Nanotechnologie","value":"3"}],"Name":"Hlavní technologie partnerů Brno.AI","Groups":[]}]

Podnikavost v JMK

61

nově založených firem v JMK na 1000 ekonomicky aktivních obyvatel regionu za poslední 3 roky

V letech 2020–2022 bylo založeno 61 firem (tj. firem a fyzických osob podnikatelů) na 1000 ekonomicky aktivních obyvatel regionu. Ve stejném období přibylo 23 ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou na 1000 ekonomicky aktivních obyvatel regionu. Z obou perspektiv JMK vykazuje druhé nejvyšší hodnoty po Praze.

Tyto ukazatele mohou vypovídat o podnikavosti lidí v regionu. Sledované období navíc bylo významně ovlivněno pandemií spojenou s potřebou adaptace na měnící se podmínky.  

Vizualizace ukazuje počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou a dále také nárůst počtu nově založených firem na 1 000 ekonomicky aktivních obyvatel regionu v letech 2020–2022.

Pozn.: Údaje o počtu ekonomicky aktivních osob za jednotlivé kraje jsou k 3. čtvrtletí 2022.

[{"Path":"data 2023/Firmy/Abarchart_demography_Vznik-novych-ekonomickych-subjektu.csv","Data":[{"období":"","Karlovarský kraj":"42","Olomoucký kraj":"43","Ústecký kraj":"44","Kraj Vysočina":"44","Královéhradecký kraj":"45","Plzeňský kraj":"45","Pardubický kraj":"46","Zlínský kraj":"46","Jihočeský kraj":"47","Liberecký kraj":"49","Moravskoslezský kraj":"49","Středočeský kraj":"52","Jihomoravský kraj":"61","Hlavní město Praha":"127"}],"Name":"Vznik nových ekonomických subjektů v letech 2020–2022","Groups":[]},{"Path":"data 2023/Firmy/barchart_demography_Prirustek-ekonomickych-subjektu.csv","Data":[{"období":"","Karlovarský kraj":"3","Jihočeský kraj":"10","Královéhradecký kraj":"10","Olomoucký kraj":"10","Zlínský kraj":"10","Plzeňský kraj":"11","Ústecký kraj":"11","Kraj Vysočina":"11","Liberecký kraj":"12","Pardubický kraj":"14","Moravskoslezský kraj":"15","Středočeský kraj":"22","Jihomoravský kraj":"23","Hlavní město Praha":"47"}],"Name":"Přírůstek ekonomických subjektů v letech 2020–2022","Groups":[]}]

Stahujte předchozí vydání Datové zprávy v naší databance