Datová zpráva
brnoregion 2022

V datové zprávě inovačního ekosystému Jihomoravského kraje najdete filtrovatelná, exportovatelná a ozdrojovaná data týkající se vědy, výzkumu, inovací a podnikání. Datovou zprávu každoročně vydává JIC. Data jsou zde pro všechny, zdarma, nikdo ať nepřijde zkrátka.

Výzkum a vývoj

Zjistěte, jak si na tom stojíme se znalostní intenzitou, jak do výdajů na výzkum a vývoj přispívá soukromý sektor nebo se podívejte, jaké oblasti jsou v rámci VaV v posledních letech nejpopulárnější.

Do dynamiky výzkumu a vývoje promlouvají v JMK především znalostně intenzivní firmy

13 %

meziroční růst počtu pracovníků VaV (FTE) v podnicích v letech 2019–2020

I když výdaje na výzkum a vývoj ve většině krajů republiky stagnují nebo klesají, v Jihomoravském kraji a v Praze je tomu naopak. Zásluhu na tom mají především inovativní podniky. Celkově výdaje na výzkum a vývoj (VaV) v JMK překročily hranici 20 mld. Kč, meziročně vzrostly o 1,6 mld. Kč, z čehož 1,1 mld. Kč tvoří právě výdaje podniků. Významnou část tohoto růstu představují mzdové náklady, obdobně tedy povyrostl i počet pracovníků výzkumu a vývoje. V rámci FTE, neboli přepočtených osob na plnou pracovní dobu věnovanou výzkumným a vývojovým činnostem, JMK vykazuje bezkonkurenčně nejvyšší hodnoty v ČR jak v absolutním (růst o 1 010 na téměř 9 tisíc FTE v roce 2020), tak i v relativním měřítku (růst FTE o 13 % oproti 3 % v ČR, či oproti 6 % v Praze). 

Vizualizace ukazuje meziroční procentuální změnu počtu pracovníků VaV v podnicích (FTE), druhý dataset pak procentuální změnu výdajů regionů na VaV v letech 2019–2020.

[{"Path":"data/barchart_rustVaV_Mezirocni-rust-pracovniku-VaV-FTE.csv","Data":[{"Year":"2020","Liberecký ":"-7","Královéhradecký":"-7","Plzeňský ":"-7","Olomoucký":"-4","Ústecký ":"-4","Pardubický":"-2","Zlínský":"-1","Moravskoslezský":"1","Jihočeský":"2","Středočeský ":"3","ČR":"3","Vysočina":"6","Praha ":"6","Karlovarský ":"8","Jihomoravský":"13"}],"Name":"Meziroční růst pracovníků VaV","Groups":[]},{"Path":"data/barchart_rustVaV_Mezirocni-rust-vydaju-VaV.csv","Data":[{"year":"2020","Karlovarský ":"-24.1","Středočeský ":"-12.2","Vysočina":"-12.2","Jihočeský":"-10.5","Olomoucký":"-9.4","Královéhradecký":"-5.1","Zlínský":"-4.4","Plzeňský ":"-4.2","Liberecký ":"-3.2","ČR ":"1.6","Pardubický":"2.9","Ústecký ":"5.6","Moravskoslezský":"7.7","Praha ":"8.3","Jihomoravský":"8.7"}],"Name":"Meziroční růst Výdajů VaV","Groups":[]}]

JMK je nejdynamičtějším regionem v ukazatelích znalostní intenzity

1. v ČR

v dynamice znalostní intezity

Jihomoravský kraj je republikovým lídrem v dynamice vývoje, indikátoru znalostní intenzity v čase. V období 2008–2020 zaznamenal ve sledovaných parametrech významný pozitivní vývoj a obsadil přední pozice ve srovnání s ostatními regiony ČR (1. místo v dynamice vývoje ukazatelů podílu výdajů na VaV na HDP a 2. místo v podílu pracovníků ve VaV na celkovém počtu zaměstnaných).

Vizualizace ukazuje podíl pracovníků VaV na celkovém počtu zaměstnaných v regionu (v %) a dále procentuální výdaje na VaV ku HDP regionu.


JMK je lídrem ve znalostní intenzitě v ČR a patří k nejvyspělejším regionům v Evropě

3,3 %

podíl výdajů na VaV na HDP

Znalostní intenzita interpretuje výkonnostní data výzkumu a vývoje (výdaje, pracovníci, pracoviště VaV) vůči relevantním ukazatelům jako jsou regionální HDP, celkový počet zaměstnaných v regionu či počet aktivních firem.Jihomoravský kraj vynakládá na VaV největší podíl regionálního HDP (3,3 %).

Vizualizace ukazuje procentuální podíl pracovníků VaV na celkovém počtu zaměstnanců v regionu, dále pak procentuální podíl výdajů na VaV k HDP regionu.
[{"Path":"data/czmap_znalostniintenzita_Podil-pracovniku-VaV-na-celkovem-poctu-zamestnanych.csv","Data":[["Code","Name","Value"],["CZ-JC","Jihočeský kraj",1.3],["CZ-JM","Jihomoravský kraj",4.1],["CZ-KA","Karlovarský kraj",0.3],["CZ-KR","Královéhradecký kraj",1.4],["CZ-LI","Liberecký kraj",1.7],["CZ-MO","Moravskoslezský kraj",1.4],["CZ-OL","Olomoucký kraj",1.9],["CZ-PA","Pardubický kraj",1.5],["CZ-PL","Plzeňský kraj",1.9],["CZ-PR","Praha",5.9],["CZ-ST","Středočeský kraj",1.4],["CZ-US","Ústecký kraj",0.6],["CZ-VY","Vysočina",0.8],["CZ-ZL","Zlínský kraj",1.6]],"Name":"Podíl pracovníků VaV","Groups":[]},{"Path":"data/czmap_znalostniintenzita_Podil-vydaju-VaV-na-HDP.csv","Data":[["Code","Name","Value"],["CZ-JC","Jihočeský kraj",1.21],["CZ-JM","Jihomoravský kraj",3.32],["CZ-KA","Karlovarský kraj",0.25],["CZ-KR","Královéhradecký kraj",1.03],["CZ-LI","Liberecký kraj",1.98],["CZ-MO","Moravskoslezský kraj",1.2],["CZ-OL","Olomoucký kraj",1.62],["CZ-PA","Pardubický kraj",1.44],["CZ-PL","Plzeňský kraj",1.77],["CZ-PR","Praha",2.83],["CZ-ST","Středočeský kraj",2.22],["CZ-US","Ústecký kraj",0.46],["CZ-VY","Vysočina",0.64],["CZ-ZL","Zlínský kraj",1.38]],"Name":"Podíl výdajů VaV na HDP","Groups":[]}]

Podíl firem s VaV na 1 000 firem s 10 a více zaměstnanci

69

firem s VaV na 1 000 firem nad 10 zaměstnanců

V Jihomoravském kraji je taktéž dlouhodobě největší koncentrace firem s VaV vůči celkovém počtu aktivních firem (69 firem se zjištěnou VaV aktivitou na 1 000 subjektů s více než 10 zaměstnanci).

Vizualizace ukazuje počet firem s vlastním VaV v promilích (na 1 000 firem).
[{"Path":"data/barchart_znalostniintenzita_Podil-firem-s-VaV-ku-celkovemu-poctu-firem-s-10-a-vice-zamestnanci-v-regionu.csv","Data":[{"Year":"2020","Jihomoravský kraj":"69","Zlínský kraj":"64","Liberecký kraj":"58","Pardubický kraj":"54","Královéhradecký kraj":"51","Moravskoslezský kraj":"51","Středočeský kraj":"51","Olomoucký kraj":"49","Vysočina":"46","Plzeňský kraj":"40","Jihočeský kraj":"39","Praha":"36","Ústecký kraj":"33","Karlovarský kraj":"19"}],"Name":"Počet firem s VaV na 1000 firem s 10 a více zaměstnanci","Groups":[]}]

Zahraniční VaV spolupráce je v kraji doménou Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně

334

mezinárodně uznaných patentů MUNI a VUT v Brně za poslední desetiletí

Dle Tools for Innovation Monitoring, který sleduje výzkumnou publikační činnost, patentovou aktivitu a mezinárodní spolupráci na VaV projektech, jsou nejaktivnějšími subjekty v JMK jak v rámci mezinárodních VaV projektů rámcových programů EU včetně Horizon 2020, tak v generování mezinárodně uznávaných patentů, Masarykova univerzita (MU) a Vysoké učení technické v Brně (VUT). Za poslední desetiletí uplatnily 334 patentů (MU – 79, VUT – 255) registrovaných v PATSTAT a participovaly celkem na 248 grantových projektech VaV (MU – 147, VUT – 101) financovaných rámcovými programy EU včetně (a především) Horizon 2020.
Masarykova univerzita zaznamenala významné vazby s francouzským Centre national de la recherche scientifique či Utrecht University. VUT má naopak úzké vazby s technologickými institucemi a firmami jako jsou Fraunhofer-Gesselschaft, technologické korporace Infineon Technologies a Siemens (vše Německo), či Eindhoven University of Technology. Vizualizace níže demonstruje inklinaci obou univerzit k zahraniční spolupráci ve VaV především s organizacemi z Německa, Velké Británie, Itálie, Francie, Španělska a Nizozemska.

Vizualizace ukazuje, s jakými zeměmi spolupracují Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně v rámci VaV.
[{"Path":"data/barchart_vyzkummuvut_Masarykova-univerzita.csv","Data":[{"year":"2022","Germany":"85","United Kingdom":"82","Italy":"72","Spain":"69","France":"64","Netherlands":"62","Austria":"50","Belgium":"46","Sweden":"46","Switzerland":"43","Poland":"35","Denmark":"34","Greece":"34","Finland":"29","Portugal":"28"}],"Name":"Masarykova univerzita","Groups":[]},{"Path":"data/barchart_vyzkummuvut_Vysoke-uceni-technicke-v-Brne.csv","Data":[{"year":"2012/2022","Germany":"70","Spain":"57","Italy":"54","France":"44","United Kingdom":"43","Netherlands":"42","Austria":"39","United States of America":"35","Belgium":"31","Finland":"29","Sweden":"23","Norway":"17","Poland":"16","Greece":"16","Portugal":"14"}],"Name":"Vysoké učení technické v Brně","Groups":[]}]

Mezinárodní spolupráci ve VaV dominují přírodovědecké projekty

384

mezinárodních projektů VaV v rámci Horizon 2020

Na polovině z 384 projektů Horizon 2020 s účastí organizací z JMK participovaly dvě největší jihomoravské univerzity (MUNI – 119 projektů, VUT – 74 projektů). I když veřejné výzkumné organizace tvoří většinu participantů na těchto projektech, v TOP20 se nachází 7 zajímavých biotechnologických či deeptech firem z JMK.

Vizualizace ukazuje počet projektů Horizon 2020, na kterých participovaly jednotlivé organizace v Jihomoravském kraji.
[{"Path":"data/bubblechart_horizon2020organizace.csv","Data":[{"name":"MASARYKOVA UNIVERZITA","value":"119","group":1},{"name":"VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ","value":"74","group":1},{"name":"FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ","value":"19","group":1},{"name":"ÚSTAV VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY","value":"16","group":1},{"name":"FÉNIX TNT","value":"13","group":2},{"name":"MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ","value":"12","group":1},{"name":"JIC","value":"7","group":1},{"name":"CAMEA","value":"6","group":2},{"name":"ÚSTAV FYZIKY MATERIÁLŮ","value":"5","group":1},{"name":"ÚSTAV PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY","value":"5","group":1},{"name":"CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU","value":"5","group":1},{"name":"ENANTIS","value":"4","group":2},{"name":"PHOTON SYSTEMS INSTRUMENTS","value":"4","group":2},{"name":"REGIONÁLNÍ HOSPODAŘSKÁ KOMORA BRNO","value":"4","group":1},{"name":"PHONEXIA","value":"4","group":2},{"name":"GARRETT MOTION CZECH REPUBLIC","value":"3","group":2},{"name":"ROBOAUTO","value":"3","group":2},{"name":"MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV","value":"3","group":1},{"name":"VYZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ","value":"3","group":1},{"name":"ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM","value":"3","group":2}],"Name":"Horizon 2020","Groups":["veřejná instituce","podnik"]}]

Zaměření Horizon projektů

O zaměření projektů níže vypovídá wordcloud s tematickými vědními disciplínami. Převládají především přírodovědecké projekty (30 %) se zaměřením na změnu klimatu a buněčnou biologii a technicky zaměřené projekty související s přístrojovou technikou a deep technologiemi.

Vizualizace ukazuje oborové zaměření projektů Horizon 2020.
[{"Path":"data/wordcloud_horizon2020keyword.csv","Data":[{"name":"ecosystems","value":"12","group":1},{"name":"renewable energy","value":"11","group":1},{"name":"government systems","value":"10","group":2},{"name":"RNA","value":"9","group":1},{"name":"public health","value":"7","group":3},{"name":"climatic changes","value":"7","group":1},{"name":"control systems","value":"7","group":4},{"name":"productivity","value":"7","group":2},{"name":"gender equality","value":"7","group":2},{"name":"educational sciences","value":"6","group":2},{"name":"civil society","value":"6","group":2},{"name":"data protection","value":"6","group":4},{"name":"automation","value":"6","group":4},{"name":"transport","value":"5","group":4},{"name":"innovation management","value":"5","group":4},{"name":"public transport","value":"4","group":4},{"name":"data science","value":"4","group":4},{"name":"drones","value":"4","group":4},{"name":"artificial intelligence","value":"4","group":4},{"name":"semiconductivity","value":"4","group":1},{"name":"oncology","value":"4","group":3},{"name":"phonetics","value":"4","group":5},{"name":"5G","value":"4","group":4},{"name":"software","value":"3","group":4},{"name":"molecular biology","value":"3","group":1},{"name":"wastewater treatment processes","value":"3","group":1},{"name":"cells technologies","value":"3","group":1},{"name":"semantic web","value":"3","group":4},{"name":"computer security","value":"3","group":4},{"name":"governance","value":"3","group":2},{"name":"data exchange","value":"3","group":4},{"name":"immunology","value":"3","group":3},{"name":"data processing","value":"3","group":4},{"name":"recycling","value":"3","group":1},{"name":"DNA","value":"3","group":1},{"name":"sensors","value":"3","group":4},{"name":"drug discovery","value":"3","group":3},{"name":"forestry","value":"3","group":6},{"name":"synthetic biology","value":"3","group":1}],"Name":"JICVizualizace.Chart.Filter.horizon2020keyword","Groups":["natural sciences","social sciences","medical and health sciences","engineering and technology","humanities","agricultural sciences"]}]

Studenti vysokých škol

Díky stálému přísunu studentů je trh v Jihomoravském kraji dlouhodobě zásobován specialisty a odborníky. Za zmínku také stojí zahraniční studenti, jejichž počet na jihomoravských univerzitách dlouhodobě stoupá.

Polovina studentů VŠ v technických, přírodovědných, zdravotnických oborech

33 045

studentů VŠ v technických, přírodovědných, zdravotnických oborech

V roce 2021 studovalo na jihomoravských univerzitách 64 tisíc studentů. Především v posledním desetiletí se na absolutním počtu studentů a absolventů VŠ výrazně promítá negativní demografická křivka celé ČR, která již poslední 3 roky kulminuje (před 10 lety studovalo VŠ v JMK téměř 82 tisíc lidí). Podíl studentů, kteří si vybrali obor v disciplínách přírodních věd, matematiky a statistiky, techniky, stavebnictví, zemědělství, lesnictví, zdravotnictví a veterinářství, dlouhodobě osciluje okolo 50 %.

Vizualizace ukazuje počet studentů v různých oborech vysokých škol v JMK, dále pak počty absolventů těchto oborů.
[{"Path":"data/linechart_isced_Absolventi-VS-2021.csv","Data":[{"year":"2011","Vzdělávání a výchova":"2 735","Umění a humanitní vědy":"1 727","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"1 568","Obchod, administrativa a právo":"3 974","Přírodní vědy, matematika a statistika":"955","Informační a komunikační technologie (ICT)":"1 247","Technika, výroba a stavebnictví":"4 651","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"1 403","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"800","Služby":"234"},{"year":"2012","Vzdělávání a výchova":"2 613","Umění a humanitní vědy":"1 701","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"1 701","Obchod, administrativa a právo":"4 204","Přírodní vědy, matematika a statistika":"983","Informační a komunikační technologie (ICT)":"1 314","Technika, výroba a stavebnictví":"4 376","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"1 492","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"862","Služby":"242"},{"year":"2013","Vzdělávání a výchova":"2 916","Umění a humanitní vědy":"1 737","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"1 933","Obchod, administrativa a právo":"4 124","Přírodní vědy, matematika a statistika":"986","Informační a komunikační technologie (ICT)":"1 395","Technika, výroba a stavebnictví":"4 378","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"1 406","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"999","Služby":"325"},{"year":"2014","Vzdělávání a výchova":"2 645","Umění a humanitní vědy":"1 645","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"1 910","Obchod, administrativa a právo":"4 103","Přírodní vědy, matematika a statistika":"945","Informační a komunikační technologie (ICT)":"1 343","Technika, výroba a stavebnictví":"4 373","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"1 294","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"993","Služby":"267"},{"year":"2015","Vzdělávání a výchova":"2 478","Umění a humanitní vědy":"1 494","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"1 930","Obchod, administrativa a právo":"3 668","Přírodní vědy, matematika a statistika":"845","Informační a komunikační technologie (ICT)":"1 239","Technika, výroba a stavebnictví":"4 267","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"1 278","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"892","Služby":"202"},{"year":"2016","Vzdělávání a výchova":"2 116","Umění a humanitní vědy":"1 501","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"1 654","Obchod, administrativa a právo":"3 556","Přírodní vědy, matematika a statistika":"886","Informační a komunikační technologie (ICT)":"1 250","Technika, výroba a stavebnictví":"4 134","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"1 288","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"931","Služby":"177"},{"year":"2017","Vzdělávání a výchova":"1 872","Umění a humanitní vědy":"1 429","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"1 609","Obchod, administrativa a právo":"3 271","Přírodní vědy, matematika a statistika":"843","Informační a komunikační technologie (ICT)":"1 173","Technika, výroba a stavebnictví":"4 078","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"1 296","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"975","Služby":"180"},{"year":"2018","Vzdělávání a výchova":"1 679","Umění a humanitní vědy":"1 392","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"1 531","Obchod, administrativa a právo":"2 993","Přírodní vědy, matematika a statistika":"858","Informační a komunikační technologie (ICT)":"1 082","Technika, výroba a stavebnictví":"3 785","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"1 281","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"962","Služby":"199"},{"year":"2019","Vzdělávání a výchova":"1 553","Umění a humanitní vědy":"1 334","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"1 569","Obchod, administrativa a právo":"2 748","Přírodní vědy, matematika a statistika":"886","Informační a komunikační technologie (ICT)":"1 140","Technika, výroba a stavebnictví":"3 525","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"1 226","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"895","Služby":"196"},{"year":"2020","Vzdělávání a výchova":"1 770","Umění a humanitní vědy":"1 268","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"1 436","Obchod, administrativa a právo":"2 503","Přírodní vědy, matematika a statistika":"813","Informační a komunikační technologie (ICT)":"1 098","Technika, výroba a stavebnictví":"3 471","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"1 183","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"1 069","Služby":"194"},{"year":"2021","Vzdělávání a výchova":"1 520","Umění a humanitní vědy":"1 150","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"1 527","Obchod, administrativa a právo":"2 514","Přírodní vědy, matematika a statistika":"830","Informační a komunikační technologie (ICT)":"1 190","Technika, výroba a stavebnictví":"3 005","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"1 105","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"993","Služby":"265"}],"Name":"Absolventi VŠ 2021","Groups":[]},{"Path":"data/linechart_isced_Studenti-VS-2021.csv","Data":[{"year":"2011","Vzdělávání a výchova":"9 897","Umění a humanitní vědy":"8 615","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"7 852","Obchod, administrativa a právo":"16 696","Přírodní vědy, matematika a statistika":"4 177","Informační a komunikační technologie (ICT)":"5 987","Technika, výroba a stavebnictví":"18 333","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"6 125","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"5 498","Služby":"1 138"},{"year":"2012","Vzdělávání a výchova":"9 386","Umění a humanitní vědy":"8 255","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"8 057","Obchod, administrativa a právo":"15 825","Přírodní vědy, matematika a statistika":"4 149","Informační a komunikační technologie (ICT)":"5 969","Technika, výroba a stavebnictví":"18 221","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"5 853","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"5 634","Služby":"1 099"},{"year":"2013","Vzdělávání a výchova":"9 098","Umění a humanitní vědy":"7 801","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"7 642","Obchod, administrativa a právo":"14 929","Přírodní vědy, matematika a statistika":"4 039","Informační a komunikační technologie (ICT)":"5 800","Technika, výroba a stavebnictví":"17 857","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"5 710","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"5 542","Služby":"1 020"},{"year":"2014","Vzdělávání a výchova":"7 961","Umění a humanitní vědy":"7 421","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"7 131","Obchod, administrativa a právo":"13 676","Přírodní vědy, matematika a statistika":"3 843","Informační a komunikační technologie (ICT)":"5 571","Technika, výroba a stavebnictví":"17 152","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"5 669","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"5 488","Služby":"872"},{"year":"2015","Vzdělávání a výchova":"6 892","Umění a humanitní vědy":"7 133","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"6 517","Obchod, administrativa a právo":"12 967","Přírodní vědy, matematika a statistika":"3 821","Informační a komunikační technologie (ICT)":"5 479","Technika, výroba a stavebnictví":"16 404","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"5 496","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"5 589","Služby":"832"},{"year":"2016","Vzdělávání a výchova":"6 449","Umění a humanitní vědy":"6 731","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"6 252","Obchod, administrativa a právo":"12 332","Přírodní vědy, matematika a statistika":"3 677","Informační a komunikační technologie (ICT)":"5 396","Technika, výroba a stavebnictví":"15 459","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"5 372","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"5 547","Služby":"820"},{"year":"2017","Vzdělávání a výchova":"6 036","Umění a humanitní vědy":"6 202","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"5 941","Obchod, administrativa a právo":"11 638","Přírodní vědy, matematika a statistika":"3 667","Informační a komunikační technologie (ICT)":"5 252","Technika, výroba a stavebnictví":"14 271","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"5 223","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"5 434","Služby":"811"},{"year":"2018","Vzdělávání a výchova":"6 144","Umění a humanitní vědy":"5 981","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"6 055","Obchod, administrativa a právo":"11 147","Přírodní vědy, matematika a statistika":"3 529","Informační a komunikační technologie (ICT)":"5 338","Technika, výroba a stavebnictví":"13 709","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"5 046","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"5 243","Služby":"850"},{"year":"2019","Vzdělávání a výchova":"5 959","Umění a humanitní vědy":"5 696","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"5 724","Obchod, administrativa a právo":"11 029","Přírodní vědy, matematika a statistika":"3 410","Informační a komunikační technologie (ICT)":"5 403","Technika, výroba a stavebnictví":"13 288","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"5 056","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"5 619","Služby":"1 007"},{"year":"2020","Vzdělávání a výchova":"5 920","Umění a humanitní vědy":"5 767","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"6 144","Obchod, administrativa a právo":"11 690","Přírodní vědy, matematika a statistika":"3 899","Informační a komunikační technologie (ICT)":"5 706","Technika, výroba a stavebnictví":"12 951","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"4 989","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"5 911","Služby":"1 503"},{"year":"2021","Vzdělávání a výchova":"6 028","Umění a humanitní vědy":"5 821","Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy":"6 445","Obchod, administrativa a právo":"11 503","Přírodní vědy, matematika a statistika":"4 043","Informační a komunikační technologie (ICT)":"5 970","Technika, výroba a stavebnictví":"12 258","Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství":"4 719","Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky":"6 055","Služby":"1 904"}],"Name":"Studenti VŠ 2021","Groups":[]}]

Podíl vysokoškolských IT absolventů v JMK kontinuálně roste

7,4 %

podíl absolventů IT

Každoročně absolvuje IT obor v JMK přes 1 000 vysokoškolských studentů (1 190 absolventů v roce 2021), což představuje 7,4 % všech absolventů VŠ v JMK. Tento podíl kontinuálně roste – před 10 lety byl tento podíl 5,9 %. Absolventi IT jihomoravských univerzit tvoří významný podíl i v celonárodním měřítku. V roce 2021 se jednalo o 29 % všech absolventů IT v ČR, jejichž celkový počet osciluje poslední roky okolo 3 800 absolventů. Více absolventů IT produkují už pouze pražské univerzity (1 709 v roce 2021). JMK tak společně s Prahou generují každý rok více než 70 % absolventů IT (konkrétně 74 % v roce 2021).

Vizualizace ukazuje počet vysokoškolských absolventů IT v Jihomoravském kraji. Kliknutím na legendu nebo přepnutím datasetu můžete zobrazit podíl absolventů.
[{"Path":"data/barchart_IT-absolventi.csv","Data":[{"Year":"2011","Počet IT absolventů":"1 247","Podíl IT absolventů":"5.9"},{"Year":"2012","Počet IT absolventů":"1 314","Podíl IT absolventů":"6.1"},{"Year":"2013","Počet IT absolventů":"1 395","Podíl IT absolventů":"6.3"},{"Year":"2014","Počet IT absolventů":"1 343","Podíl IT absolventů":"6.2"},{"Year":"2015","Počet IT absolventů":"1 239","Podíl IT absolventů":"6.1"},{"Year":"2016","Počet IT absolventů":"1 250","Podíl IT absolventů":"6.4"},{"Year":"2017","Počet IT absolventů":"1 173","Podíl IT absolventů":"6.3"},{"Year":"2018","Počet IT absolventů":"1 082","Podíl IT absolventů":"6.1"},{"Year":"2019","Počet IT absolventů":"1 140","Podíl IT absolventů":"6.7"},{"Year":"2020","Počet IT absolventů":"1 098","Podíl IT absolventů":"6.5"},{"Year":"2021","Počet IT absolventů":"1 190","Podíl IT absolventů":"7.4"}],"Name":"Počet IT absolventů","Groups":[]},{"Path":"data/barchart_IT-absolventi-podil.csv","Data":[{"Year":"2011","Podíl IT absolventů":"5.9"},{"Year":"2012","Podíl IT absolventů":"6.1"},{"Year":"2013","Podíl IT absolventů":"6.3"},{"Year":"2014","Podíl IT absolventů":"6.2"},{"Year":"2015","Podíl IT absolventů":"6.1"},{"Year":"2016","Podíl IT absolventů":"6.4"},{"Year":"2017","Podíl IT absolventů":"6.3"},{"Year":"2018","Podíl IT absolventů":"6.1"},{"Year":"2019","Podíl IT absolventů":"6.7"},{"Year":"2020","Podíl IT absolventů":"6.5"},{"Year":"2021","Podíl IT absolventů":"7.4"}],"Name":"Podíl IT absolventů v %","Groups":[]}]

Podíl cizojazyčných studentů na univerzitách v JMK významně vzrůstá

4 777

mezinárodních studentů

I díky širší nabídce jihomoravských univerzit studia v cizích jazycích neustále výrazně roste podíl studentů VŠ z cizojazyčných zemí (tj. mimo studenty ze Slovenska). V roce 2010 studovalo na VŠ v JMK 1,3 tisíc cizojazyčných studentů (1,6 % všech studentů VŠ), v roce 2021 to už bylo 4,8 tisíc, což představuje 7,5 % všech studentů na univerzitách v JMK. Dohromady studuje na jihomoravských VŠ 14,4 tisíc cizinců včetně Slováků, což představuje 22,5 % všech studentů. Vizualizace demonstruje výraznou změnu skladby státní příslušnosti cizinců studujících na VŠ v JMK v letech 2011 a 2021.

Vizualizace ukazuje počty zahraničních studentů z jednotlivých zemí v roce 2021 a 2011.
[{"Path":"data/treemap_studentiexpati_Studenti-VS-expati-2011.csv","Data":[{"label":"země","value":"počet expatů VŠ 2011"},{"label":"Slovensko","value":"8 836"},{"label":"Rusko","value":"200"},{"label":"Ukrajina","value":"146"},{"label":"Portugalsko","value":"132"},{"label":"Řecko","value":"93"},{"label":"Velká Británie","value":"93"},{"label":"Kypr","value":"73"},{"label":"Norsko","value":"61"},{"label":"Německo","value":"60"},{"label":"Izrael","value":"48"},{"label":"Bělorusko","value":"46"},{"label":"Vietnam","value":"43"},{"label":"Srbsko","value":"40"},{"label":"Bosna a Hercegovina","value":"35"},{"label":"Švédsko","value":"35"},{"label":"Kazachstán","value":"34"},{"label":"Indie","value":"30"},{"label":"Sýrie","value":"30"},{"label":"Polsko","value":"28"},{"label":"ostatní","value":"612"}],"Name":"Zahraniční studenti VŠ 2011","Groups":[]},{"Path":"data/treemap_studentiexpati_Studenti-VS-expati-2021.csv","Data":[{"label":"země","value":"počet expatů VŠ 2021"},{"label":"Slovensko","value":"9 626"},{"label":"Rusko","value":"1 173"},{"label":"Ukrajina","value":"606"},{"label":"Kazachstán","value":"298"},{"label":"Bělorusko","value":"222"},{"label":"Německo","value":"194"},{"label":"Indie","value":"178"},{"label":"Ghana","value":"136"},{"label":"Japonsko","value":"111"},{"label":"Itálie","value":"109"},{"label":"Norsko","value":"86"},{"label":"Kypr","value":"83"},{"label":"Írán","value":"78"},{"label":"Velká Británie","value":"74"},{"label":"Španělsko","value":"69"},{"label":"Izrael","value":"68"},{"label":"Bangladéš","value":"66"},{"label":"Srbsko","value":"63"},{"label":"Ázerbájdžán","value":"60"},{"label":"USA","value":"60"},{"label":"ostatní","value":"1 040"}],"Name":"Zahraniční studenti VŠ 2021","Groups":[]}]

Specialisté a odborní pracovníci

Specialisté a odborníci jsou poptávaní snad ve všech významných oborech. Je tedy skvělou zprávou, že jich v regionu stále přibývá a jihomoravské firmy tak mohou růst a rozšiřovat své pole působnosti.

JMK má podíl high-tech zaměstnanců srovnatelný s nejvyspělejšími západními regiony

6,1 %

zaměstnanců v high-tech odvětvích

Z 306 sledovaných evropských regionů NUTS2 se region Jihovýchod (JMK + Kraj Vysočina) umístil se svými 5,8 % high-tech zaměstnanců* na 52. místě; tento ukazatel je přitom (hlavně díky vysoké koncentraci znalostně intenzivních služeb v IT) doménou zejména regionů hlavních evropských měst. Jihomoravský kraj, který svou populační velikostí spadá do kategorie regionů NUTS2, má podíl zaměstnaných v high-tech odvětvích ještě vyšší, a to 6,1 % (45. místo). JMK je v tomto ukazateli ve společnosti vyspělých evropských regionů jako Utrecht (NL, 6,5 %), Oberpfalz (DE, 6,4 %), Midi-Pyrénées (FR, 6,1 %), East Anglia (UK, 6,0 %), Cheshire (UK, 5,9 %) a Severozápadní Irsko (5,9 %). V případě JMK je vedle vysokého zastoupení IT odvětví (25 tisíc zaměstnaných) významným high-tech sektorem elektronický průmysl (5 tisíc zaměstnaných), a to především výroba a vývoj přístrojové techniky. V celé EU-27 tvoří high-tech odvětví 4,5 % zaměstnanosti, v ČR je to 5,1 %.

*) Do high-tech sektoru dle Eurostat spadá high-tech průmysl (elektronický a farmaceutický průmysl) a high-tech znalostně-intenzivní služby (ICT a výzkum a vývoj)

Vizualizace ukazuje procentuální poměr počtu high-tech manufacturing a knowledge-intensive services zaměstnanců ku celkovému počtu zaměstnanců v roce 2019 a 2020.



Významně přibývá systémových analytiků a specialistů v testování SW

V JMK pracuje ve mzdové* (převážně podnikatelské) sféře přes 51 tisíc vysoce kvalifikovaných specialistů, převážně zapojených do VaV aktivit podniků. Společně s platovou (nepodnikatelskou) sférou, jejíž součástí jsou především praktičtí lékaři a pedagogové MŠ, ZŠ a SŠ, to dává dohromady 78 tisíc specialistů pracujících v JMK. Nejpočetnější skupinou ve mzdové sféře jsou akademici, programátoři, systémoví administrátoři a strojní inženýři. Nejlépe placení pak jsou IT specialisté, a to především specialisté v oblasti počítačových sítí, bezpečnosti dat a programátoři. Největší dynamiku počtu pracovníků za posledních 6 let zaznamenávají dlouhodobě rovněž IT specialisté, a sice testeři softwaru (nárůst z 527 v roce 2015 na 1 409 v roce 2020) a systémoví analytici (z 730 v roce 2015 na 1 430 v roce 2020). 

*) Dle dělení úřadu práce, kde do mzdové sféry spadá podnikatelská sféra a vysokoškolští učitelé; do platové sféry spadá veřejný sektor

Vizualizace ukazuje hrubou měsíční mzdu specialistů v JMK dle oborů, dále pak průměrný přepočtený počet těchto pracovníků.

 

51 442

vysoce kvalifikovaných pracovníků

Zdroj dat MPSV Regionální statistika výdělků

{"Headers":[{"Text":"Profese","Tooltip":""},{"Text":"Počet pracovníků specialistů","Tooltip":""},{"Text":"Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)","Tooltip":""}],"Data":[{"Profese":"Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté","Počet pracovníků specialistů":"764","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"44 946","Tooltip":"Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté"},{"Profese":"Farmaceuti","Počet pracovníků specialistů":"813","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"48 098","Tooltip":"Farmaceuti"},{"Profese":"Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté","Počet pracovníků specialistů":"532","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"43 257","Tooltip":"Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté"},{"Profese":"Finanční analytici, specialisté v peněžnictví, pojišťovnictví","Počet pracovníků specialistů":"971","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"46 251","Tooltip":"Finanční analytici, specialisté v peněžnictví, pojišťovnictví"},{"Profese":"Fyzici a astronomové","Počet pracovníků specialistů":"653","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"56 988","Tooltip":"Fyzici a astronomové"},{"Profese":"Chemici (kromě chemického inženýrství)","Počet pracovníků specialistů":"464","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"37 507","Tooltip":"Chemici (kromě chemického inženýrství)"},{"Profese":"Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech","Počet pracovníků specialistů":"855","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"60 150","Tooltip":"Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech"},{"Profese":"Inženýři elektronici","Počet pracovníků specialistů":"416","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"54 124","Tooltip":"Inženýři elektronici"},{"Profese":"Inženýři elektrotechnici a energetici","Počet pracovníků specialistů":"1 525","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"49 491","Tooltip":"Inženýři elektrotechnici a energetici"},{"Profese":"Kartografové a zeměměřiči","Počet pracovníků specialistů":"209","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"32 711","Tooltip":"Kartografové a zeměměřiči"},{"Profese":"Návrháři a správci databází","Počet pracovníků specialistů":"169","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"63 121","Tooltip":"Návrháři a správci databází"},{"Profese":"Programátoři počítačových aplikací specialisté","Počet pracovníků specialistů":"3 797","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"66 310","Tooltip":"Programátoři počítačových aplikací specialisté"},{"Profese":"Specialisté v církevní oblasti","Počet pracovníků specialistů":"295","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"21 395","Tooltip":"Specialisté v církevní oblasti"},{"Profese":"Specialisté v oblasti ekonomie","Počet pracovníků specialistů":"844","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"35 503","Tooltip":"Specialisté v oblasti ekonomie"},{"Profese":"Specialisté v oblasti personálního řízení","Počet pracovníků specialistů":"704","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"41 732","Tooltip":"Specialisté v oblasti personálního řízení"},{"Profese":"Specialisté v oblasti počítačových sítí","Počet pracovníků specialistů":"391","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"77 201","Tooltip":"Specialisté v oblasti počítačových sítí"},{"Profese":"Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství","Počet pracovníků specialistů":"1 673","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"44 184","Tooltip":"Specialisté v oblasti průmysl.inženýrství"},{"Profese":"Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu","Počet pracovníků specialistů":"1 603","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"39 934","Tooltip":"Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu"},{"Profese":"Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací","Počet pracovníků specialistů":"1 144","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"45 308","Tooltip":"Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací"},{"Profese":"Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech","Počet pracovníků specialistů":"1 133","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"51 912","Tooltip":"Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech"},{"Profese":"Specialisté v oblasti testování softwaru, příbuzní pracovníci","Počet pracovníků specialistů":"1 409","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"41 998","Tooltip":"Specialisté v oblasti testování softwaru,příbuzní pracovníci"},{"Profese":"Specialisté v oblasti účetnictví","Počet pracovníků specialistů":"1 676","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"43 254","Tooltip":"Specialisté v oblasti účetnictví"},{"Profese":"Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů","Počet pracovníků specialistů":"190","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"41 208","Tooltip":"Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů"},{"Profese":"Specialisté v sociální oblasti","Počet pracovníků specialistů":"324","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"33 114","Tooltip":"Specialisté v sociální oblasti"},{"Profese":"Specialisté v zemědělství, lesnictví, rybářství a vod.hosp.","Počet pracovníků specialistů":"298","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"45 938","Tooltip":"Specialisté v zemědělství, lesnictví, rybářství a vod.hosp."},{"Profese":"Strojní inženýři","Počet pracovníků specialistů":"2 555","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"49 887","Tooltip":"Strojní inženýři"},{"Profese":"Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí","Počet pracovníků specialistů":"3 427","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"49 029","Tooltip":"Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí"},{"Profese":"Systémoví analytici","Počet pracovníků specialistů":"1 430","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"51 712","Tooltip":"Systémoví analytici"},{"Profese":"Učitelé na VŠ a VOŠ","Počet pracovníků specialistů":"4 183","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"52 055","Tooltip":"Učitelé na VŠ a VOŠ"},{"Profese":"Všeobecné sestry se specializací","Počet pracovníků specialistů":"175","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"46 963","Tooltip":"Všeobecné sestry se specializací"},{"Profese":"Sociologové, antropologové a specialisté","Počet pracovníků specialistů":"75","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"41 641","Tooltip":"Sociologové, antropologové a specialisté"},{"Profese":"Specialisté matematiky, statistiky a pojistné matematiky","Počet pracovníků specialistů":"36","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"44 851","Tooltip":"Specialisté matematiky, statistiky a pojistné matematiky"},{"Profese":"Specialisté pro styk s veřejností","Počet pracovníků specialistů":"116","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"47 069","Tooltip":"Specialisté pro styk s veřejností"},{"Profese":"Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci","Počet pracovníků specialistů":"111","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"65 209","Tooltip":"Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci"},{"Profese":"Specialisté v oblasti průmyslové ekologie","Počet pracovníků specialistů":"37","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"46 707","Tooltip":"Specialisté v oblasti průmyslové ekologie"},{"Profese":"Vývojáři webu a multimédií","Počet pracovníků specialistů":"52","Hrubá měsíční mzda v Kč (medián)":"61 900","Tooltip":"Vývojáři webu a multimédií"}]}

Atraktivita JMK pro expaty stoupá

77 201

zahraničních pracovníků ke konci roku 2021

Za posledních 6 let vzrostl počet zahraničních pracovníků přibližně o třetinu, ze 45 tisíc v roce 2016 na 77 tisíc ke konci roku 2021. I když se každým rokem zvyšuje počet vysoce kvalifikovaných cizinců, resp. vedoucích pracovníků, specialistů a odborných a technických pracovníků (z 15 tisíc v roce 2016 na aktuálních 22,5 tisíc), dynamiku v tomto ohledu určují spíše méně kvalifikované, ale zato vysoce poptávané profese. Důkazem je i mírně se snižující podíl vysoce kvalifikovaných pracovníků (z 33,1 % na 29,2 % za posledních 6 sledovaných let).

Vizualizace ukazuje počet zahraničních pracovníků a počet vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků ISCO 1, 2, 3.
[{"Path":"data/barchart_expati.csv","Data":[{"Year":"2016","Celkový počet zahraničních pracovníků":"45 034","Počet vysoce kvalifikovaných pracovníků ISCO 1, 2, 3":"14 920"},{"Year":"2017","Celkový počet zahraničních pracovníků":"51 896","Počet vysoce kvalifikovaných pracovníků ISCO 1, 2, 3":"16 421"},{"Year":"2018","Celkový počet zahraničních pracovníků":"59 145","Počet vysoce kvalifikovaných pracovníků ISCO 1, 2, 3":"18 183"},{"Year":"2019","Celkový počet zahraničních pracovníků":"64 363","Počet vysoce kvalifikovaných pracovníků ISCO 1, 2, 3":"19 717"},{"Year":"2020","Celkový počet zahraničních pracovníků":"69 867","Počet vysoce kvalifikovaných pracovníků ISCO 1, 2, 3":"20 677"},{"Year":"2021","Celkový počet zahraničních pracovníků":"77 201","Počet vysoce kvalifikovaných pracovníků ISCO 1, 2, 3":"22 512"}],"Name":"Expati","Groups":[]}]

V JMK roste podíl cizojazyčných expatů

58 %

expatů z cizojazyčných zemí, tzn. expati mimo občany Slovenska

Za posledních 6 let lze zaznamenat výrazný nárůst cizojazyčných národností. Za posledních 6 let se zvýšil podíl cizojazyčných expatů z 47,6 % na 58,1 %. Nejvíce expatů (mimo Slovensko – 32 tisíc) pochází z Ukrajiny (17 tisíc), Rumunska (4 tisíce), či Bulharska (3 tisíce). Pokud se zaměříme pouze na ty nejvíce kvalifikované expaty (specialisté, a to především v oblasti VaV), pak je po občanech Slovenska, Ruska a Ukrajiny nejpočetnější skupinou Indie. Téměř 400 specialistů představuje více jak polovinu všech indických expatů v JMK, což je pro takto početnou skupinu expatů unikátní. Analogické podíly a významné zastoupení v profesi specialistů mají ještě občané Velké Británie, Brazílie, USA, Španělska, Francie či Itálie.

Vizualizace ukazuje počet cizojazyčných expatů z jednotlivých zemí, dále pak počet kvalifikovaných specialistů z jednotlivých zemí.
[{"Path":"data/treemap_expatistaty_Celkovy-pocet-zahranicnich-pracovniku.csv","Data":[{"label":"country","value":"value"},{"label":"Slovensko","value":"32 370"},{"label":"Ukrajina","value":"17 671"},{"label":"Rumunsko","value":"4 047"},{"label":"Bulharsko","value":"3 085"},{"label":"Maďarsko","value":"2 466"},{"label":"Rusko","value":"2 272"},{"label":"Polsko","value":"2 096"},{"label":"Vietnam","value":"1 165"},{"label":"Indie","value":"760"},{"label":"Itálie","value":"655"},{"label":"Kazachstán","value":"645"},{"label":"Bělorusko","value":"563"},{"label":"Řecko","value":"490"},{"label":"Mongolsko","value":"462"},{"label":"UK","value":"430"},{"label":"Srbsko","value":"418"},{"label":"Německo","value":"413"},{"label":"Španělsko","value":"350"},{"label":"Filipíny","value":"347"},{"label":"Francie","value":"329"},{"label":"Moldávie","value":"327"},{"label":"Ghana","value":"316"},{"label":"Rakousko","value":"312"},{"label":"Bosna a Hercegovina","value":"250"},{"label":"Turecko","value":"249"},{"label":"Portugalsko","value":"237"},{"label":"USA","value":"218"},{"label":"Ostatní","value":"4 258"}],"Name":"Celkový počet zahraničních pracovníků","Groups":[]},{"Path":"data/treemap_expatistaty_Vysoce-kvalifikovani-expati.csv","Data":[{"label":"country","value":"value"},{"label":"Slovensko","value":"13994"},{"label":"Ukrajina","value":"740"},{"label":"Rusko","value":"699"},{"label":"Rumunsko","value":"542"},{"label":"Indie","value":"474"},{"label":"Polsko","value":"440"},{"label":"Itálie","value":"420"},{"label":"Bulharsko","value":"355"},{"label":"UK","value":"342"},{"label":"Řecko","value":"322"},{"label":"Německo","value":"294"},{"label":"Španělsko","value":"257"},{"label":"Rakousko","value":"237"},{"label":"Francie","value":"234"},{"label":"USA","value":"194"},{"label":"Maďarsko","value":"177"},{"label":"Portugalsko","value":"153"},{"label":"Srbsko","value":"147"},{"label":"Brazílie","value":"130"},{"label":"Bělorusko","value":"126"},{"label":"Turecko","value":"116"},{"label":"Egypt","value":"113"},{"label":"Bosna a Hercegovina","value":"107"},{"label":"Ghana","value":"104"},{"label":"Nizozemsko","value":"103"},{"label":"Chorvatsko","value":"102"},{"label":"Kazachstán","value":"93"}],"Name":"Vysoce kvalifikovaní expati","Groups":[]}]

Firmy

Firmy tvoří páteř ekonomiky regionu a zároveň jsou hybatelem inovací. Proto je zásadní nejen jejich počet, množství zaměstnanců nebo hodnota na trhu, ale i objem výdajů na vývoj a výzkum.

Brno je zásobárnou IT startupů s potenciálem významného růstu

Pro rychle rostoucí startupy je příznačná škálovatelnost, tedy připravenost na prodej produktů/služeb vysokému počtu zákazníků v globálním měřítku. Některé takové startupy lze již identifikovat dle růstu obratu/tržeb (maximální dosažené tržby, meziroční růst tržeb). Vlajkovou lodí JMK je Kiwi.com, který v roce 2019 (do 7 let od svého založení) dosáhl obratu 32 mld. Kč. U jiných mladých startupů lze potenciál identifikovat i pomocí získaných investic či zahraniční návštěvnosti webu, prostřednictvím kterého často IT startupy (především v byznysu SaaS) nabízejí svůj produkt. Příkladem je např. propojený podnik zaměřující se na softwarové marketingové nástroje Smartupp.com / Smartlook.com, vyhledávače Ulovdomov.cz či Flatio nebo deeptech startup Tatum Technology podnikající v blockchainu.

Startupy v tomto výběrovém vzorku mají mnoho společných charakteristik, typicky jde o podniky s 10–49 pracovníky (1/2 podniků) s ročním výdělkem 30–99 milionů Kč (1/2 podniků) podnikající v IT sektoru (více jak 2/3 podniků), především pak v SaaS byznysu a vývoji softwaru.

Metodická poznámka:
Průměrný meziroční růst obratu = aritmetický průměr meziročních růstů v období let 2015–20 v %

Tabulka ukazuje TOP 30 startupů založených v posledním desetiletí v každém sledovaném ukazateli, který odhaluje potenciál startupů v JMK – tabulka je dle každého z ukazatelů filtrovatelná.
{"Headers":[{"Text":"Název subjektu","Tooltip":""},{"Text":"Maximální dosažený obrat (Kč)","Tooltip":""},{"Text":"Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)","Tooltip":""},{"Text":"Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?","Tooltip":""},{"Text":"Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc","Tooltip":""}],"Data":[{"Název subjektu":"ALIS Tech s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"33 912 500","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"506,6","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"2","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"anti-kolizní systémy a podlahová značení pro bezpečnost práce v průymslu"},{"Název subjektu":"UlovDomov.cz s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"200 000 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"472,3","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"4","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"379 853","tooltip":"vyhledávač pronájmů"},{"Název subjektu":"SMSbrána s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"83 066 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"263,5","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"2","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"poskytovatel telekomunikačních řešení"},{"Název subjektu":"ThreatMark s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"73 195 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"254,2","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"4","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"21 958","tooltip":"kyberpezpečnost pro online bankovnictví"},{"Název subjektu":"S.A.B. Aerospace s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"86 652 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"247","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"3","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"vývoj a výroba vesmírných satelitních zařízení"},{"Název subjektu":"Občanům s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"144 927 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"228","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"3","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"poradenské činnosti v oblasti energetiky a financí"},{"Název subjektu":"KASA FIK s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"49 666 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"176","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"1","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"poklední systémy pro podnikatele"},{"Název subjektu":"SuperKodéři s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"21 257 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"169,1","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"3","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"služby ve vývoji SW"},{"Název subjektu":"Kentigen s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"50 567 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"153,9","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"4","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"specializované aplikace pro automatizaci výrobních linek a jednoúčelových strojních zařízení"},{"Název subjektu":"ModernTV s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"60 132 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"143,3","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"5","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"online televize"},{"Název subjektu":"GreyCortex s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"20 000 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"140,2","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"2","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"15 000","tooltip":"kyberbezpečnost a monitoring počítačových sítí"},{"Název subjektu":"Vrgineers Partners, s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"43 659 291","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"136,8","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"2","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"simulace pro trénink pilotů prostřednictví virtuální reality"},{"Název subjektu":"Energon Advanced Energetics, s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"43 906 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"132,9","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"4","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"poradenské činnosti v oblasti energetiky na bázi EPC kontraktů"},{"Název subjektu":"Sewio Networks s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"48 849 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"119,8","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"2","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"59 000","tooltip":"real-time location systém pro trasování ve výrobních halách"},{"Název subjektu":"Alda Games s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"43 494 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"113,2","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"2","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"54 000","tooltip":"mobilní a počítačové hry"},{"Název subjektu":"INGAME STUDIOS, a.s.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"48 592 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"109","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"1","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"mobilní a počítačové hry"},{"Název subjektu":"AUDIFIED s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"21 913 826","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"104,6","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"2","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"vývoj SW v oblasti chytrých audio řešení"},{"Název subjektu":"Skinners Technologies s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"63 139 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"103,9","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"1","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"45 812","tooltip":"ponožky pro outdoor"},{"Název subjektu":"FlowUp, s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"25 000 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"94,2","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"3","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"vývoj aplikací a cloudové služby"},{"Název subjektu":"OsmoDry.cz s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"50 000 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"92,1","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"3","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"sanační technologie"},{"Název subjektu":"Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"118 238 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"90,2","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"1","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"řízení projektů klinického výzkumu"},{"Název subjektu":"RCE systems s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"53 763 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"88,5","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"5","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"33 004","tooltip":"konstrukce, vývoj a verifikace mechatronických systémů"},{"Název subjektu":"T1 Solution, s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"80 636 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"87,5","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"3","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"cloudové služby"},{"Název subjektu":"Kiwi.com s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"32 461 356 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"82,5","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"3","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"6 620 000","tooltip":"globální vyhledávač a prodejce letenek"},{"Název subjektu":"Intesys s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"77 398 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"73,1","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"1","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"řešení pro dálkovou diagnostiku"},{"Název subjektu":"ROI Hunter a.s.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"158 759 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"68,3","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"4","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"14 251","tooltip":"product marketing platform pro e-commerce firmy"},{"Název subjektu":"MICo Vision s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"26 759 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"66","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"3","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"přístroje pro rentgenovou nedestruktivní kontrolu"},{"Název subjektu":"sledovanitv.cz s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"169 107 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"63,8","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"5","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"2 340 000","tooltip":"online televize"},{"Název subjektu":"Purple Technology s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"100 000 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"62,8","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"2","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"vývoj a podpora technologické platformy určené pro obchodování na forexovém trhu"},{"Název subjektu":"Mergado technologies, s. r. o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"28 952 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"62,7","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"5","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"79 000","tooltip":"platforma pro správu produktových feedů"},{"Název subjektu":"Data Protection Delivery Center, s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"97 541 987","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"62,2","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"4","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"služby v kyberbezpečnosti a datových centrech"},{"Název subjektu":"Acam Solution s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"100 000 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"58","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"3","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"integrace robotů, vývoj technologických zařízení a software v oblasti průmyslové automatizace"},{"Název subjektu":"Narran s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"95 839 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"41,4","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"2","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"servis a prodej laserových strojů, řezací lasery, čištění laserem"},{"Název subjektu":"PATRON-IT s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"24 144 230","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"41,2","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"3","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"kyberbezpečnost a správa firemních sítí"},{"Název subjektu":"Solitea, a.s.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"216 987 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"40,3","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"3","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"vývoj ERP systémů, pokladních a účetních systémů"},{"Název subjektu":"IDEA StatiCa s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"134 000 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"37,6","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"5","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"inženýrský software pro návrh a posouzení styčníků, průřezů, nosníků"},{"Název subjektu":"Survio s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"36 025 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"36,2","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"4","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"1 551 323","tooltip":"platforma pro tvorbu a distribuci online dotazníků"},{"Název subjektu":"Codasip s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"48 280 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"35,3","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"2","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"54 000","tooltip":"vývoj procesorových technologií založených na otevřené platformě RISC-V"},{"Název subjektu":"EASIT s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"244 748 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"24,8","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"3","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"vývoj herního SW (iGaming)"},{"Název subjektu":"Magmio a.s.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"95 720 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"22,5","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"2","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"SW pro vysokorychlostní trading na bázi technologie FPGA"},{"Název subjektu":"Mautilus, s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"88 389 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"21,6","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"2","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"vývoj aplikací"},{"Název subjektu":"TPF group s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"80 717 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"20,5","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"2","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"451 257","tooltip":"platforma pro cestování Travelking"},{"Název subjektu":"Packung s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"86 000 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"12,3","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"1","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"řešení pro optimalizaci průmyslových obalů a obalového materiálu"},{"Název subjektu":"Tripomatic s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"23 289 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"11","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"3","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"cestovní průvodce a plánovaní dovolených Sygic Travel"},{"Název subjektu":"Wolfberry s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"73 805 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"9,9","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"1","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"10 000","tooltip":"dovoz a prodej bioproduktů"},{"Název subjektu":"Exponex s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"381 791 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"7","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"1","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"design interiérů"},{"Název subjektu":"Provyko s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"409 311 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"6,8","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"2","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"návrh a uvedení do provozu kotlů, jejich příslušenstvím a výměníků pro elektrárny a teplárny"},{"Název subjektu":"SmartSelling a.s.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"47 820 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"4,2","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"0","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"1 463 257","tooltip":"marketingová SW řešení (smart e-mailing)"},{"Název subjektu":"Faster CZ spol. s r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"106 179 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"-4,7","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"0","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"vývoj a výroba řídicích jednotek, převodníků, senzorů a systémů pro automatizaci UnipiTechnology + cloudové služby"},{"Název subjektu":"MADFINGER Games, a.s.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"144 603 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"-15,3","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"0","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"96 000","tooltip":"vývoj počítačových her"},{"Název subjektu":"NICKNACK s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"74 000 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"-55,4","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"0","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"","tooltip":"vývoj a výroba plastových nápojových kelímků z polypropylenového materiálu pro vícenásobné použití"},{"Název subjektu":"Smartsupp.com, s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"4 425 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"0","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"1 651 716","tooltip":"platforma pro integraci komunikace se zákazníky"},{"Název subjektu":"Reservio, s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"10 596 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"3","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"1 188 692","tooltip":"platforma pro online rezervace"},{"Název subjektu":"Smartlook.com, s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"51 919 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"0","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"427 239","tooltip":"marketingový nástroj pro analýzu chování zákazníků na webových stránkách"},{"Název subjektu":"Touch Art, s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"6 191 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"1","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"363 352","tooltip":"vývoj SW"},{"Název subjektu":"Localazy s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"-","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"0","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"265 000","tooltip":"nástroj pro lokalizaci digitálních produktů"},{"Název subjektu":"StreamBee, s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"5 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"0","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"180 109","tooltip":"nástroj pro analýzu streamování"},{"Název subjektu":"Flatio, s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"-","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"0","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"149 000","tooltip":"vyhledávač krátkodobých pronájmů"},{"Název subjektu":"Tatum Technology s.r.o.","Maximální dosažený obrat (Kč)":"2 200 000","Průměrný mezoriční růst obratu v letech 2015–2020 (%)":"","Kolikrát firma meziročně rostla v obratu o 20 % a více v letech 2015–2020?":"1","Návštěvnost webu nad 50 000/měsíc":"70 000","tooltip":"platforma pro blockchain development"}]}

Startupy z JMK se dostávají do povědomí investorů

165

technologických startupů identifikovaných databází crunchbase.com

Startupy z JMK se stále častěji stávají součástí komplexních globálních databází, které propojují svět investorů (business angels, venture fondy a korporátní investoři) se světem převážně technologických rychle rostoucích startupů. Ke konci roku 2021 bylo v JMK (a to téměř výhradně v Brně) databází Crunchbase.com identifikováno 165 startupů s maximálně desetiletou historií. Pro srovnání, v Bratislavě bylo identifikováno téměř 300 startupů, v Linci 80 startupů. Je znát silné zaměření na vývoj softwaru, resp. na vývoj aplikací (nejen mobilních), umělou inteligenci (machine learning, IoT) a především byznys SaaS (Software as a Service) včetně s ním často spojeného odvětví e-commerce.

Vizualizace ukazuje obory, ve kterých startupy v JMK působí.
[{"Path":"data/wordcloud_StartupsIndustry.csv","Data":[{"name":"Software","value":"46","group":1},{"name":"Information Technology","value":"37","group":2},{"name":"E-Commerce","value":"23","group":3},{"name":"Internet","value":"15","group":4},{"name":"Consulting","value":"12","group":5},{"name":"SaaS","value":"12","group":6},{"name":"Apps","value":"11","group":7},{"name":"Information Services","value":"10","group":8},{"name":"Manufacturing","value":"9","group":9},{"name":"Education","value":"8","group":10},{"name":"Mobile Apps","value":"8","group":11},{"name":"Artificial Intelligence","value":"7","group":12},{"name":"Fashion","value":"7","group":13},{"name":"Events","value":"7","group":14},{"name":"Advertising","value":"7","group":1},{"name":"Machine Learning","value":"6","group":2},{"name":"Mobile","value":"6","group":3},{"name":"Financial Services","value":"6","group":4},{"name":"Marketing","value":"6","group":5},{"name":"Video","value":"6","group":6},{"name":"Analytics","value":"5","group":7},{"name":"Energy","value":"5","group":8},{"name":"Real Estate","value":"5","group":9},{"name":"FinTech","value":"5","group":10},{"name":"Internet of Things","value":"5","group":11},{"name":"Payments","value":"4","group":12},{"name":"Security","value":"4","group":13},{"name":"Retail","value":"4","group":14},{"name":"Industrial","value":"4","group":1},{"name":"Supply Chain Management","value":"4","group":2},{"name":"Translation Service","value":"4","group":3},{"name":"Travel","value":"4","group":4},{"name":"Electronics","value":"3","group":5},{"name":"Developer Tools","value":"3","group":6},{"name":"Mobile Payments","value":"3","group":7},{"name":"Automotive","value":"3","group":8},{"name":"Sales","value":"3","group":9},{"name":"Consumer Goods","value":"3","group":10},{"name":"Trading Platform","value":"3","group":11},{"name":"Leisure","value":"3","group":12},{"name":"Food and Beverage","value":"3","group":13},{"name":"Content","value":"3","group":14},{"name":"Hardware","value":"3","group":1},{"name":"Communities","value":"3","group":2},{"name":"Health Care","value":"3","group":3},{"name":"Video Streaming","value":"3","group":4},{"name":"Tourism","value":"3","group":5},{"name":"Web Design","value":"3","group":6},{"name":"Industrial Automation","value":"3","group":7},{"name":"E-Learning","value":"3","group":8},{"name":"Cyber Security","value":"3","group":9},{"name":"Marketplace","value":"3","group":10},{"name":"Web Development","value":"3","group":11}],"Name":"JICVizualizace.Chart.Filter.StartupsIndustry","Groups":[]}]

JMK má společně s Prahou nejdynamičtější firemní sektor

7,1 %

rychle rostoucích firem

I přes ekonomickou recesi způsobenou pandemií covidu-19 v roce 2020 podniká v regionu 7,1 % firem s 10 a více zaměstnanci se střednědobým meziročním růstem tržeb minimálně o 10 % v období 2017–2020. I když je to oproti období 2016–2019 výrazný pokles o 3,4 %, odvětvově vyvážený podnikatelský sektor JMK stále drží krok s pražským firemním sektorem zaměřeným převážně na rychle rostoucí sektory služeb (8,9 % rychle rostoucích firem) a jedná se o celonárodní nadprůměr (6,1 % rychle rostoucích firem v ČR). Převážná většina rychle rostoucích firem v JMK jsou malé podniky od 10 do 49 zaměstnanců (60 %) podnikající v IT, obchodu či profesních a vědeckých činnostech. Co se týče podílu firem rychle rostoucích o 20 %, JMK se nachází pod průměrem ČR (2,1 % v JMK a 2,5 % v ČR). 

Vizualizace ukazuje počet firem s 10 a více zaměstnanci se střednědobým meziročním růstem tržeb minimálně o 10 % v období 2017–2020, dále pak stejný údaj pro firmy s růstem o 20 %.
[{"Path":"data/czmap_scaleups_Kontinualni-mezirocni-rust-trzeb-o-10-a-vice-za-obdobi-2017-2020.csv","Data":[["Code","Name","Value"],["CZ-JC","Jihočeský kraj",4.5],["CZ-JM","Jihomoravský kraj",7.1],["CZ-KA","Karlovarský kraj",3.2],["CZ-KR","Královéhradecký kraj",5.0],["CZ-LI","Liberecký kraj",3.1],["CZ-MO","Moravskoslezský kraj",5.3],["CZ-OL","Olomoucký kraj",5.0],["CZ-PA","Pardubický kraj",5.0],["CZ-PL","Plzeňský kraj",5.3],["CZ-PR","Praha",8.9],["CZ-ST","Středočeský kraj",5.1],["CZ-US","Ústecký kraj",5.0],["CZ-VY","Kraj Vysočina",5.5],["CZ-ZL","Zlínský kraj",3.9]],"Name":"Kontinuální meziroční růst tržeb o 10 % a více za období 2017-2020","Groups":[]},{"Path":"data/czmap_scaleups_Kontinualni-mezirocni-rust-trzeb-o-20-a-vice-za-obdobi-2017-2020.csv","Data":[["Code","Name","Value"],["CZ-JC","Jihočeský kraj",1.7],["CZ-JM","Jihomoravský kraj",2.4],["CZ-KA","Karlovarský kraj",1.2],["CZ-KR","Královéhradecký kraj",2.0],["CZ-LI","Liberecký kraj",1.3],["CZ-MO","Moravskoslezský kraj",2.2],["CZ-OL","Olomoucký kraj",2.0],["CZ-PA","Pardubický kraj",1.9],["CZ-PL","Plzeňský kraj",1.4],["CZ-PR","Praha",4.2],["CZ-ST","Středočeský kraj",1.7],["CZ-US","Ústecký kraj",2.3],["CZ-VY","Kraj Vysočina",1.5],["CZ-ZL","Zlínský kraj",1.6]],"Name":"Kontinuální meziroční růst tržeb o 20 % a více za období 2017–2020","Groups":[]}]

Korporace z hlavních sektorů navyšují svoje výdaje na VaV

1,1 mld. Kč

výdajů korporací Thermo Fisher Scientific a TESCAN ORSAY na VaV v oboru elektronové mikroskopie

V JMK působí minimálně 52 velkých firem a globálních korporací, které prokazatelně provádějí v regionu svoje aktivity ve výzkumu a vývoji. Hned 22 korporací patří mezi TOP 2 500 světových investorů do výzkumu a vývoje. Mezi specifická klíčová odvětví výzkumu a vývoje, ve kterých se v regionu soustředí nejvíce globálních lídrů, bezesporu patří výzkum a vývoj elektrických strojů, resp. elektrických motorů (Siemens, Kollmorgen, Garret Motion, JULI Motorenwerk, Moog Brno, Bosch Rexroth), kybernetické bezpečnosti (SolarWinds, Avast Software, ESET, Wandera CZ), IT řešení pro podnikatele (Konica Minolta, Red Hat Czech, Oracle, Moravia IT – RWS, Solitea, Y Soft Corporation, Kentico software, GoodData), aerospace (Honeywell, OHB, Saab, UNIS, Evektor) a výzkum a vývoj elektronové mikroskopie (TESCAN ORSAY a Thermo Fisher Scientific). Především poslední dvě zmíněné firmy táhnou průmyslový výzkum a vývoj v JMK, přičemž dohromady vynaložily za rok 2020 na VaV 1,1 mld. Kč z celkových 4 mld. Kč vynaložených přímo podniky ze zpracovatelského průmyslu. V případě Thermo Fisher Scientific navíc tyto výdaje vyrostly meziročně téměř o 100 milionů korun na 804 milionů korun v roce 2020.

Vizualizace ukazuje, kterým odvětvím se věnuje 52 velkých firem a globálních korporací, které v regionu prokazatelně provádějí svoje aktivity ve výzkumu a vývoji, dále pak země vlastnictví těchto korporací.
[{"Path":"data/piechart_korporace_Hlavni-odvetvi.csv","Data":[{"name":"Hlavní odvětví","value":"value"},{"name":"Speciální stroje a strojírenské příslušenství","value":"8"},{"name":"IT řešení pro byznys","value":"8"},{"name":"Elektrické stroje, el. motory","value":"8"},{"name":"Elektronické přístroje a příslušenství","value":"6"},{"name":"Textilie","value":"5"},{"name":"Aerospace","value":"5"},{"name":"Ostatní","value":"4"},{"name":"Cybersecurity","value":"4"},{"name":"Farmaceutický průmysl","value":"4"}],"Name":"Hlavní odvětví","Groups":[]},{"Path":"data/piechart_korporace_Zeme-vlastnictvi.csv","Data":[{"name":"Země vlastnictví","value":"value"},{"name":"Česká republika","value":"16"},{"name":"USA","value":"12"},{"name":"Německo","value":"10"},{"name":"Velká Británie","value":"3"},{"name":"Nizozemsko","value":"3"},{"name":"Slovensko","value":"2"},{"name":"Ostatní země","value":"6"}],"Name":"Země vlastnictví","Groups":[]}]

V Jihomoravském kraji sídlí velká centra podnikových služeb. Na špičce jsou ve VaV a technologii automatizace

31 000

zaměstnanců v oblasti podnikových služeb

Podnikové služby jsou aktivity a procesy, které firma potřebuje, aby mohla provozovat svůj hlavní obor podnikání, tedy prodej svých produktů nebo služeb. Jsou to nejen tradiční aktivity jako účetnictví, HR, IT, zákaznická podpora, nákup surovin, marketing a podobně, ale často i výzkum či vývoj nových produktů a zavádění inovací.

Ve srovnání s dalšími regiony má Jihomoravský kraj výrazně vyšší procento center podnikových služeb s 500 a více zaměstnanci (FTE ekvivalentů). Navíc se 20 % zaměstnanců v centrech podnikových služeb věnuje výzkumu a vývoji – druhé nejvyšší procento v republice má Praha, kde je to 7 %. Dále stojí za zmínku, že JMK je centrem technologických inovací s největšími týmy expertů na automatizaci (těch je tu třikrát více než v Praze).

Vizualizace zobrazuje počty zaměstnanců v podnikových službách v JMK podle typu centra podnikových služeb, druhý dataset ukazuje poměr zaměstnanců v podnikových službách dle jejich zaměření.

Data poskytlo ABSL – Association of Business Service Leaders.
[{"Path":"data/EN/en-pie_absl_Business-service-centre-type.csv","Data":[{"name":"Centre type","value":"Value"},{"name":"ITO – Information Technology Outsourcing","value":"43%"},{"name":"SSC – Shared Service Centre","value":"33%"},{"name":"RnD – Research and Development","value":"20%"},{"name":"BPO – Business Process Outsourcing","value":"4%"}],"Name":"Typ centra podnikových služeb","Groups":[]},{"Path":"data/EN/en-pie_absl_Business-service-process-area.csv","Data":[{"name":"Process category","value":"Value"},{"name":"Finance and Accounting","value":"28%"},{"name":"Customer Operations","value":"21%"},{"name":"IT Services (incl. software development)","value":"15%"},{"name":"Banking, Insurance, Financial Services (BIFS)","value":"11%"},{"name":"HR","value":"7%"},{"name":"Supply Chain Management","value":"5%"},{"name":"Other services","value":"14%"}],"Name":"Oblasti působnosti podnikových center","Groups":[]}]

Přečtěte si více o dění v inovačním ekosystému na webu #brnoregion